Kortpredikan 20 april 2023

Kortpredikan 20 april 2023

Apg 5: 27-33; Ps 34: 2, 9, 17-20; Joh 3: 31-36

”Den som tror på Sonen har evigt liv.”

Det är bud­ska­pet i Johan­nes­evangeliet.

Vägen dit formuleras av Petrus och apostlarna när de förhörs av över­steprästerna: ”Man måste lyda Gud mer än människor”.

Översteprästerna vill under hot förbjuda apostlarna att vitt­na om vad de har sett och hört. Apostlarnas svar vädjar till något självklart. Vem vill för­neka att ”man mås­­te lyda Gud mer än männi­skor”? Det är ju på den vägen som mänskligheten har förts framåt.

Normalt ville apostlarna lyda översteprästerna. Men när dessa står e­mot sanningen, har de själva förlorat sin auktoritet och apostlar­na mås­te prioritera lydnaden för Gud.

Samma grundregel, ”man måste lyda Gud mer än männi­skor”, gäl­ler i det egna samvetet. Ur de oordnade känslorna måste män­ni­skan lyssna fram, känna igen och lyda san­­­ningen.

Känslorna kan vara upprörda eller bedrövade. Be­gäret kan ha fört hen­ne vilse eller fått henne att lyssna till förföriska rös­ter. San­ningens röst är klar och tydlig, även om den är lågmäld. 

Något i människan känner igen sanningens röst. ”De som är av San­ning­en hör min röst”, säger Jesus. Samma röst talar både i evangeliet och i samve­tet.

Den högmodige lyder människor mer än Gud. Inte minst lyssnar han till egenviljans röst. I värsta fall blir han lika ”ursinnig” som rådsmed­lem­mar­­na. Reaktionen har sin rot i det egna hjärtat.

Den ödmjuke vill lära känna sanningen om sig själv. Han vet att källan till upprördhet och nedstämdhet finns i det egna hjärtat.

Urskillningen har sitt pris. Den kan ta tid, men får heller inte skjutas på fram­tiden.

Den ödmjuke får smaka Herrens närhet. ”Herren är nära dem som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta”.

De oordnade känslorna förlorar sin makt över honom. Den ödmjuke ly­der Gud mer än människor. Frid, frihet och glädje tar över.

”Den som tror på Sonen har evigt liv.”

                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar