Kortpredikan 2 december 2019, Votivmässa för den Helige Benedictus

Kortpredikan 2 december 2019, Votivmässa för den Helige Benedictus

Jes 4: 2-6; Ps 122; Matt 8: 5-11

Profeten Jesaja upplyser och bereder Guds folk under adventsti­den. Också vid detta klosters tioårsfirande är detta ett ord i rättan tid. Han talar om att hur den räddade skaran skall bli till ”pryd­­­nad och härlighet”.

Uttrycket är en variant av arkitekternas motto för våra kloster på Maria­vall: ”ädel enkelhet”. Det gäller både utsida och insida, bå­de klos­­t­­­rets dagliga ordning och brödernas hjärtan. Inga onödiga ut­smyck­ningar och inget onödigt pratande. Kampen för det rena hjärtat är avgörande. Skönheten skymtar fram i den rena en­kel­he­ten.

Om insidan tvingades profeten tala allvar. All orenhet måste sköl­jas bort. Men så avslöjar han sig som en sann profet. Han ger ock­­så hopp. Han utlovar ett skyddande tak mot storm och regn, och en skugga mot dagens hetta. Skydd mot både övermod och miss­mod.

Den erfarenheten vill vi bröder gärna vittna om. I detta kloster är det ”gott att vara.”

Vi hör samma hemlighet hos den romerske officeren som ber Je­sus bota sin sjuke tjänare. Han vet att en from jude inte stiger in i fiendens och förtryckarens hem. ”Jag är icke värd att du går in un­­­der mitt tak.”

Men något märkligt hade skett med denne officer. Hans renhet ha­de öppnat ögonen för kraften i Jesu ord. Han hade fått ett hopp och därför säger han till Jesus: ”Säg bara ett ord, så blir pojken frisk”.

Cassianus lär oss hur man blir en ”andlig officer” som till de onda tan­karna kan säga: ”Gå!” och till de goda tankarna: ”Kom!”

I var­je eukaristi lägger Kyrkan den hedniske officerens ord i sina barns mun för att ingjuta i oss frimo­dighet och hopp. 

Också under detta nya kyrkoår och under kom­man­de år, för detta kloster och för våra vänner.

                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar