Kortpredikan 19 maj 2021

Kortpredikan 19 maj 2021

Apg 20: 28-38; Ps 68: 29-30, 33-36; Joh 17: 11b-19

I Pauli avskedstal till de äldste från Efesos hör vi hur tron förs vidare till näs­­ta generation. Församlingens ledare, insatta av den helige Ande, skall ”ha upp­sikt över – vara biskopar och herdar för – Guds försam­ling”. En koncentrerad beskrivning av den så kallade ”apostoliska successio­nen”.

”Under tre års tid” har Paulus väglett var och en ”under tårar”. Han var­nar för ”farliga vargar”, som skall träda fram ”ur de eg­na le­den” och för­kunna villo­lä­ror som splittrar och förskingrar hjor­den. De svåraste fienderna kommer alltså inte utifrån, utan inifrån kyrkans egna led.

Varningen är inte mindre befogad idag. Låt oss be för dem som har den otack­samma uppgiften att varna för, avslöja och föra irrlä­rar­na till rätta.

Paulus har lärt allt av den Herre som i sitt avskedstal ber till Fa­dern: ”Be­­­­va­­­ra dem i ditt namn. Bevara dem från det onda. Hel­ga dem genom sanningen; ditt ord är sanning”. Han fortsätter: ”För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas ge­nom sanningen”.

Behövde Jesus ”helgas”? Fäderna tar allvarligt på varje ord. Som Fa­derns Son behövde han naturligtvis inte helgas, eftersom han i sin gu­domliga natur är helig. Ordet syftar på inkarnationen, där han ”helgar” och gudomliggör den mänskliga natur som han antagit genom jungfrun. Han helgar sin och vår mänskliga natur genom att före­na den med den gudomliga.

Detta sker ”för deras skull”, för vår skull, och fullbordas ge­nom kor­sets offer.

”För deras skull helgar jag mig till ett offer.” Jesus frambar sig själv som män­niska, för att vi, som är hans lär­jung­ar, skall bli heliga.

Det är inte bara en sanning ”i princip”, eller i det förflut­na. Det gäller livet, mitt liv och kyrkans trohet för den givna uppgiften, den ”apostoliska successionen”.

Den gode her­den har lovat att vara med sin Kyrka alla dagar. Därför vägleder hon oss genom sina herdar ”under tårar”. Bed för dem!

Därför firar hon den heli­ga eukaristin, där den Gode Herden helgar sig till ett offer, för att också vi skall ”hel­gas genom sanningen”.

Det kan låta allvarligt, och det är allvarligt. Men avsikten är att ”vi skall få hans glädje helt och fullt”.

O du helige Ande, kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kär­leks eld.

                                                                                                                  pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar