Kortpredikan 18 september 2023

Kortpredikan 18 september 2023

1 Tim 2: 1-8; Ps 28: 2, 7-9; Luk 7: 1-10

”Gud vill att alla människor skall räddas.”

Den gudomliga viljan är klar och entydig. Vad är det då som fat­tas?

Det mänskliga svaret. 

Vi hör svaret i officerens bön: ”Säg bara ett ord och låt pojken bli frisk.”

Den gudomliga viljan besvaras med trons bön. 

Kyrkan lägger denna replik i de troendes mun inför den heliga kommunionen: ”Säg bara ett ord, så blir min själ helad”.

Det heliga mötet som fortsätter i den hisnande sam­verkan mellan den gu­domliga viljan och det mänsk­liga svaret.

Cassianus säger att vi skall bli andliga officerare, som till de onda tankarna säger: ”Gå!”, och till de goda tankarna säger: ”Kom!”

För att Guds räddning av människan skall fullbor­das.

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar