Kortpredikan 17 oktober 2022, S. Ignatius av Antiochia, biskop och martyr

Kortpredikan 17 oktober 2022, S. Ignatius av Antiochia, biskop och martyr

Ef 2: 1-10; Ps 100; Luk 12: 13-21

Om vi låter blicken glida över texterna denna Ignatius dag, och tar med också Ignatius brev till de kristna i Rom på vägen till mar­tyriet, ser vi två helt olika slags människor.

En grupp är efesierna före sin omvändelse. De följer sina begär och handlar som kroppen och de egna tan­karna vill.

Den andra, Ignatius, vill bli mald mellan vild­djurens tän­der för att bli ett rent Kristi bröd.

Den rike mannen i evangeliet vill bygga större lador för att kunna vila, äta, dricka och roa sig.

Den andra, Ignatius, vädjar till de kristna i Rom att inte hindra hans marty­rium.

Men det handlar inte om två olika slags människor, utan om en för­vand­ling.

Paulus beskriver förvandlingen i teologiska ord.

Ignatius berättar om hur han erfar den.

Paulus förklarar. ”Av nåd är ni frälsta, inte av er själva, Guds gå­va är det.” ”Det beror inte på gärningar.”

Ändå är det just gärningar som växer fram, ”goda gär­ningar som Gud från början har bestämt oss till.”

Den erfarenhet och inre känsla som Ignatius beskriver har en lätthet över sig, en skönhet som övertygar mer än ord.

Jag tänker på en gammal liberalteolog som tvivlade på det vik­ti­gaste i tron – men inför Ignatius sträckte han vapen.

Paulus teologi behövs, men Ignatius övertygar.

Det är ingen ”renlärig” fanatiker som talar, det är en be­friad och för­vandlad människa.

Ignatius vittnar om ”ett levande och talande vatten inom sig som säger från hans inre: ’Kom till Fadern’”.

                                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar