Kortpredikan 17 juni 2020

Kortpredikan 17 juni 2020

2 Kung 2: 1, 6-14; Ps 31: 20, 21, 24; Matt 6: 1-6, 16-18

Profeten Elia tas upp i himlen inför sin efterföljare Eli­shas ö­gon. Men dessförinnan ger han honom ett gene­röst er­bju­­dan­de: ”Be mig om vad jag skall göra för dig, innan jag blir tagen ifrån dig.”

Elisha ber frimodigt om ”en dubbel arvslott av hans an­de”. Det var enligt Mose lag den lott som tillföll ”den först­födde”. Elias kraft överförs på hans efterföljare. När Eli­sha slår på vattnet med Elias mantel delar det sig och han kan gå över Jordan.

Är detta inte en profetia om vad som ges åt apost­lar­na sedan de sett Jesus fara upp till himlen?

Jesus andas på dem och säger: ”tag emot helig Ande”. De får fullmakt att förlåta synder och fira hans åminnelse. Det öppnar väg genom Jordans vat­ten, gräns­flo­den, som förde folket in i det utlovade landet.

Gåvan ges Elisha genom hans frimodi­ga bön. Jesus talar om bönen i den inre kammaren, ”i det för­dolda”.

Den yttre kraften, synlig i ”en vagn av eld, med hästar av eld”, har sin källa i det fördolda.

”Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.”

Kristi uppståndelse och himmelsfärd har sin källa i hans över­låtelse åt Faderns vilja, hans bön i det fördolda.

Kristi himmelsfärd, förebådad av profeten, betyder att alla fien­der skall läggas under Kristi fötter.

Samma profe­tiska uppdrag fortsätter i hans kyrka och i hans lärjungar.

Det börjar i hjärtats bön i det fördolda, vars källa är den heliga eukaristin.

”Var frimodiga och oförfärade i era hjärtan.”

                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar