Kortpredikan 17 juli 2023

Kortpredikan 17 juli 2023

2 Mos 1: 8-14, 22; Ps 124: 1-8; Matt 10:34-11:1

”Jag har inte kommit med fred utan med svärd.”

Jesu ord är svåra att höra. Många skruvar på sig. 

Handlar inte evangeliet om fred och försoning? Förvisso, men vägen dit är en kamp. 

Det började redan i Egypten, när Israels barn uppfattades som ett hot och Farao försökte döda alla nyfödda gosse­barn.

Det ställde barnmorskorna i en samvetskonflikt, då som nu.

Kampen kan gå rakt igenom familjen. Kärleken till Gud vä­ger tyngre än till och med kärleken till de närmaste.

Skiljelinjen går rakt igenom det egna hjärtat. Fienden näst­lar sig in och ger sig inte utan strid.

Vi borde inte bli förvånade. Detta är villkoren på jorden. Vi är inte fram­me, vi är på väg. 

Samtidigt tycks några känna igen honom. Där vi minst a­nar det. ”Den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av des­sa små, därför att det är en lär­junge – sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.”  

Eukaristin är både offer och kommunion. Offret bereder väg till friden.

”Den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.”

                                                                                                      pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar