Kortpredikan 16 oktober 2023

Kortpredikan 16 oktober 2023

Rom 1: 1-7; Ps 98: 1-4; Luk 11: 29-32

Något som är mer än Jonas förkunnelse, något förmer än också Salomos vishet.

Paulus har fått uppdraget att förkunna detta ”mera” och föra alla hedningar till trons lydnad, evangeliet om honom som är både av Davids ätt och Guds son.

Jesus kallar sina lyssnare ”ett ont släkte”.

Folket från Nineve omvände sig vid Jonas förkunnelse. De skall bli det onda släktets dom, vi som är blinda, glömmer vad vi fått del av och söker glädjen i andra tec­ken än ”Jona-tecknet”.

Benedictus definierar munken som den som ”verkligen söker Gud”. Det gäller varje lärjunge.

Det sökandet börjar varje dag på nytt.

Det fullbordas när vi för­står att det är han som söker oss. Varje dag, i allt och överallt, i hälsa och sjukdom, i styrka och svaghet.

Paulus hälsar oss, han kallar oss Guds älskade, kallade att vara hans heliga.

Skulle inte detta vara mer än Jonas förkunnelse, något förmer än också Salomos vishet?

Aposteln hälsar oss: ”Nåd och frid från Gud vår Fader och herren Jesus Kristus.”

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar