Kortpredikan 15 augusti 2019, Jungfru Marias upptagning i him­melen

Kortpredikan 15 augusti 2019, Jungfru Marias upptagning i him­melen

För nu ganska länge sedan talade jag med någon som frågade efter skälen för tron på Marias upp­tagning till himlen. Mitt svar kom spon­tant: ”Var skulle hon an­nars vara?”

Först i efterhand har jag förstått att mitt svar hade stöd både i kyrkans bön och i hennes teologi. Den salige John Henry Newman ser ett svar i ett av Marias ärenamn i den s.k. Lauretanska litanian. Där kallas hon Ro­­sa mysti­ca, den hem­lighetsfulla rosen.

Att hon kallas ”ros” är inte svårt att förstå. Maria är den skönaste blom­ma som vuxit fram i den andliga trädgården. Men varför kallas hon ”hem­­­lig­hetsfull”?

Newman påminner om ett historiskt faktum. Man har aldrig funnit eller ens hört talas om hen­nes grav. Trots att så många helgongravar drar till sig både pilgri­mer och visas den största omsorg. Varför får inte Ma­ria del av denna vörd­nad? Inte heller har man någonsin hört talas om hen­nes reliker, trots att hel­gon­reliker förvaras i varje katolskt altare.

Detta historiska faktum tycks bekräfta vad dagens högtid bekänner. In­te bara hennes själ utan också hennes kropp är upptagen till himlen. Hon behöver in­te, som andra hädangångna, invänta allas uppväckelse på den yt­tersta dagen.

Newman jämför Ma­rias upptagning med hennes sons uppståndelse ef­ter tre dagar. Dogmen om hennes upptagning (1950) sä­ger dock att upptag­ningen skedde ef­ter ”avslutat levnadslopp”.

Ett första skäl för denna tro är att Jesu kärlek till sin mor var för stor för att han skulle låta hennes kropp förmultna i graven.

Ett andra skäl är att hon själv var ”full av nåd”. New­­man säger: ”överfull av nåd”. Maria var befriad från den följd av syn­den som vi påminns om vid varje begravning: ”av jord är du kom­men, jord skall du åter bli”. Det arvet befriades Maria från genom sin obefläc­kade avlel­se, som firas den 8 december. Hon fick del av sin Sons frälsning ”i förväg”.

Skulle hon då hemfalla åt det som hon befriats från och som hela hen­nes liv vittnade om? ”Omöjligt”, säger Newman.

Därför gläder sig och jublar både änglarna och kyrkan över dagens stora hög­tid.

Maria är helt och fullt i himlen, det är hos Gud. Hon är del­aktig i Guds egen hemlighet. Därför besjunger vi henne som den ”hem­lighetsfulla rosen”.

                                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar