Kortpredikan 14 oktober 2023, Vårfrumässa

Kortpredikan 14 oktober 2023, Vårfrumässa

Joel 3: 12-21; Ps 97: 1-2, 5-6, 11-12; Luk 11: 27-28

”Herrens dag är nära.” Det är den röda tråden i profeten Jo­­els bud­skap. ”Solen och månen förmörkas, och stjär­norna mister sitt sken.”

Men budskapet om dom har en fortsättning. ”För sitt folk är Her­ren en tillflykt. Ni skall erfara att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg.”

Lien skall gå, skörden är mogen – en bild för domen. Men bergen skall också drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk – en bild för det som domen be­reder väg för.

Detta stora och slutliga sker redan nu. En kvinna som lyssnar till Jesu ord prisar de bröst som han har di­at.

Hon får svaret: ”Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det”.

Det är vad Maria gjorde.

För den som lyssnar och låter ordet fullborda sitt verk pressas ti­den samman i ett enda nu, en slags födslovånda.

Ett nytt liv föds fram. Det som hände i Maria fortsätter i hennes barn.

”Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det”.

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar