Kortpredikan 14 december 2019, S. Johannes av Korset, präst o kyrkolärare

Kortpredikan 14 december 2019, S. Johannes av Korset, präst o kyrkolärare

Syr 48: 1-4 ,9-11; Ps 80: 2ac, 3b, 15-16, 18-19; Matt 17: 10-13

Det finns många likheter mellan profeten Elia och Johannes av Korset.  Elia framträdde som den glödande profeten. Han utförde våldsamma handlingar och ”togs upp i himlen i en vagn dragen av eld­hästar”.

Johannes kunde knappast tala om Gud utan att gripas av extas. Han för­manade sina felande medbröder och fick många fiender. Elia fick fly undan de mäktiga och Johannes sattes i fängelse av sina egna bröder.

Den vise Syrak frågar vem som kan berömma sig av att vara Elias like. Johannes blev kyrkolärare och vägvisare för otaliga.

För Johannes lyste ordet som klarast när det såg som mör­kast ut. Den dunkla natten var vägen till ljuset. Detta ljus gavs honom i fängelse och under lidande.

Johannes "dunkla natt" finns i fjärde steget på ödmjukhe­tens väg i Be­ne­dictus regel - att bejaka orättvisor, svårig­heter och motgångar med största tålamod.

Redan den vise Syrak förstod hemligheten för dem som går i Elias och Johannes´ fotspår: ”Saliga de som har fått se dig men också de som har somnat in i kärlek, ty även vi skall få leva”.  

Modern Kyrkan säger i bönen över offergåvorna på Johannes av Kor­sets dag: "Lär oss att leva med Herrens lidande för ögonen, den hemlig­het som vi firar i altarets sakrament".

                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar