Kortpredikan 14 april 2021

Kortpredikan 14 april 2021

Apg 5: 17-26; Ps 34: 2-9; Joh 3: 16-21

Situationen är nästan komisk. Stora rådet har satt apostlarna i häkte för att förhindra deras förkunnelse och kunna förhöra dem dagen efter. En ängel befriar dem och de fortsätter att förkunna ”om detta nya liv”, medan överste­präs­ter­na inte begriper vad som har hänt. Hela staden surrar av rykten.

Långt senare sammanfattar teologen Johannes vad det handlar om: ”Så äl­skade Gud världen”.

Men det ofattbara som hände vid korset fortsätter att hända. När denna kärlek förkun­nas ”då älskar människorna mörkret mer än ljuset”.

Johannes anger också orsaken. ”Deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.”

Vad är det för ”onda gärningar” Johannes syftar på? Märkligt nog är det från­varo av tro. Att de inte ”tror” på den Gud har sänt. ”Den som inte tror är redan dömd.” Längre fram i sitt evangelium skall Johannes låta Jesus klargöra vad den avgörande synden är, den som Anden avslöjar. Je­sus säger: ”Synd. De tror inte på mig”.

Motsatsen är de som ”gör vad Gud vill” och därför ”kommer till ljuset”. Senare i evangeliet frågar judarna vad de skall ”göra för att utföra Guds verk”. Jesu sva­­rar: ”Att ni tror på honom som Gud har sänt”. Här säger han: ”Den som tror på honom blir inte dömd”.

Domen sker inför Guds kärlek. ”Så älskade Gud världen”. Guds kärlek intill dår­­skap.

Gud vill människan. I hans vilja ser vi hans kärlek är. Han vill att män­niskan skall leva. På riktigt och för evigt.

Det enda som kan sabotera detta är människan själv, ett slags själv­mord. Det sabotaget sker när hon av­visar den erbjudna gåvan. – När det formuleras så värjer sig många. ’Inte avvisar jag Guds kärlek! Det är ju bara så svårt att tro…’

Att hon ändå gör det visar sig i att hon inte vill få sina onda gärningar av­slö­ja­de. Därför avskyr hon ljuset. Högmodet får henne att föredra mörkret. Domen bekräftar människans val och binder henne för evigt vid detta mörker.   

Tillvarons största gåta. Jesus frågar själv: ”Skall Männi­skoso­nen, när han kom­mer, finna tro på jorden?”

Men fortfarande förkunnas evangeliet ”om detta nya liv”.

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”

                                                                                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar