Kortpredikan 12 maj 2021

Kortpredikan 12 maj 2021

Apg 17: 15,  22-18: 1; Ps 148: 1-2, 11-14; Joh 16: 12-15

Paulus förkunnar evangeliet på areopagen i Athen, fyllt med alta­re och gudabilder. Dit sökte sig den kulturella eliten.

Retoriskt skickligt knyter han an till deras intresse för ”religiösa ting”. Till en bör­jan får han deras öra. Han citerar några av deras egna skal­der: ”I ho­nom är det vi lever, rör oss och är till.” De bejakar att Gud är större än att kunna rymmas i tem­pel byggda av män­niskohand.

Men Paulus fortsätter och säger att människan nu måste om­vän­­da sig. Alla skall en dag dömas genom en man som har upp­stått från de döda.

Det blir för ”kroppsligt” för den grekiska tanken och för närgånget för dem som bara är in­tresserade av att dis­kutera idéer och ”andlighet”.

Andarna skiljer sig. Några gör sig lustiga. Andra vill höra mera.

Kroppslig uppståndelse och ”en dag då Gud skall döma världen med rättfärdighet”, är en anstöt för den hög­modiga män­ni­skan. Paulus läm­nar dem och tycks i fortsättningen inte vilja för­kunna annat än korset.

Det finns en gräns där fortsatt samtal fördunklar och förnekar tron att Gud har gripit in genom att bli något så kroppsligt som människa.

Det är tillvarons stora tragik, en djävulens triumf och i grunden något djupt omäns­k­ligt. Ty det som alla kun­de bejaka – ”I honom är det vi le­ver, rör oss och är till” – är vad Paulus själv förkunnar för dem som ”vill höra mera”.

Pau­lus är både profet och mystiker. Han förkunnar kors och omvändelse. Men det är just tron på en enda Herre som öppnar för tron på den Gud som ”står över allting, verkar genom allt och finns i allt”. 

Apostelns mystik har sin källa i Jesu undervisning om trons högsta hemlighet, den heliga Treenigheten. Sonen är san­ningen, sänd av Fa­dern. Anden för allt djupare in i san­ning­­en och leder till Fa­dern.

Det är den apostoliska tron som fullbordar och förverkligar den hed­nis­ka insikt som Paulus för­kun­nade på areopa­gen: ”I honom är det vi le­ver, rör oss och är till”.

Vi hör och firar det i varje eukaristi. ”Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig…all ära och härlighet”.

Låt oss be om den Ande som lär oss att skilja mellan andarna.

                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar