Kortpredikan 12 maj 2020

Kortpredikan 12 maj 2020

Apg 14: 19-28; Ps 45: 10-13b, 21; Joh 14: 27-31a

“Känn ingen oro och tappa inte modet.”

I gårdagens mässa talade Jesus om Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända. Så fortsätter han direkt: “Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er”. Allt vad Jesus är och allt han har gjort är samlat i detta ord. Vi hör det i varje eukaristi,

Därför kan han säga: “Känn ingen oro och tappa inte modet,”

Oron hotar hela tiden att ta över. Det räcker med att utan vaksamhet läsa tidningen, ge sig ut på nätet, eller ge rum för en enda oordnad tanke.

Modlöshet och tvivel slinker in i hjärtat genom tankarna. “Mitt hjärtas tanke skall  vara förstånd”, sjunger psalmisten.

Första läsningen berättar inte om fridfulla stämningar  och känslor, utan om  uppror och brutal stening. Själva säger apostlarna: “Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike”.

Paulus stenas och man släpar ut honom ur staden i tron att han är död, men han reser sig och går in i staden. 

Senare skall han skriva: “Slagen till marken men inte förlorad”.

Helgonen visar att Jesu ord har täckning.

“Känn ingen oro och tappa inte modet.”

                                                                                                         pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar