Kortpredikan 12 juli 2022

Kortpredikan 12 juli 2022

Jes 7: 1-9; Ps 48: 2-8; Matt 11: 20-24

”Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta.”

Det är profetens ord till Judas kung Achas, 735 f.Kr. Riket var ho­tat av två mäktiga fiender. Folkets hjärtan skälvde som ”sko­gens träd skälver i vinden”. Kungen sökte efter det bästa militära stö­det. 

Politiker spanar efter stöd i opinioner. Vilken konstellation skall vi satsa på? Vart blåser vinden? Vilken fråga kan samla flest rös­ter?

Ett liknande sätt att fråga dyker upp också för trons folk. Det är lätt att söka stöd i sådant som tycks ha medvind och makt.   

De fiender som ser mest kraftfulla ut kallar profeten: ”Rykande brandstumpar”. Till kungen säger han: ”Håll dig stilla. Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta”.

Till slut avgörs kampen inte av den som har politisk makt, utan av historiens Herre.

”Om ni inte har tro, skall ni inte ha ro.” Bibel 2000 säger: ”Om in­te er tro består, skall inte ni bestå”.

Domen blir hård, inte över dem som satsade på fel politisk häst, utan över dem som har sett underver­ken i Korasin, Bet­saida och Kafarnaum, men inte vände om.

Domen börjar med Guds folk, som i varje eukaristi står inför det stör­s­ta av världens alla underverk: ”Trons myste­ri­um”.

Bredvid detta är alla världens mäktiga som ”rykande brandsstum­par”.

”Frukta inte och var inte modfälld i ditt hjärta.”

                                                                                                                      pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar