Kortpredikan 11 september 2023

Kortpredikan 11 september 2023

Kol 1:24-12:3; Ps 62: 6-7, 9; Luk 6: 6-11

”Kristus finns hos er, hoppet om härligheten.”

Kristus botar mannen med en förtvinad högerhand. Kristus är Guds ”högra hand”, som helar människan. Mannens högra hand representerar människan i hennes svaghet resp. kraft.

Den ”helade” människan ser vi i den glädje som lyser fram i Pauli brev, skrivet i fängel­se. Guds ord och plan är på väg att nå sin fullbordan. Paulus vittnar om honom som rymmer vishetens och kunskapens alla skatter, även om de ännu är göm­da.

Också över sina lidanden gläder sig aposteln. De har förvandlats. Han lider dem i sitt eget kött, men ”för hans kropp, som är kyr­kan”. Apostelns lidande får en mening.

Aposteln talar om sina lidanden som något som ”ännu fattas i Kristi lidanden”. Enligt 1917 års översättning ”uppfyller” Paulus med sina lidanden det som skedde på Golgota. Som en för­läng­ning och fortsättning av Kristi lidanden. 

Kristi kropps lemmar har del i Kristi, huvudets, hemlighet, för att ”låta Guds ord nå sin fullbordan”. Lemmarna skall bli ”fullvuxna i Kristus”.

Lidandet är en verklighet. Men när aposteln använder sin frihet, följer sin Herre och bär sitt kors, kan han förena sina lidanden med sin Herres. Då lyser påskens seger igenom.

Det är vad vi firar och ”övar” i varje eukaristi. Vi infogar våra lid­anden i det eukaristiska offret. Och blir delaktiga av den förhärli­ga­de Herren.

”Kristus finns i er, hoppet om härligheten.”

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar