Kortpredikan 11 juli 2020, Vår helige Fader Benedictus, abbot, Europas skyddspatron

Kortpredikan 11 juli 2020, Vår helige Fader Benedictus, abbot, Europas skyddspatron

Ords 2:1-9; Kol 3: 12-17; Matt 19: 27-29

När vi som benediktiner låter blicken glida över dagens läsningar märker vi hur bibelpräglad Benedictus´ regel är. Regeln har vuxit fram är Benedictus ständiga umgänge med Guds ord. Vis­sa de­lar, till exempel dess så kallade prolog, är som en mosaik av bi­belord.

Första läsningen ur Ordspråksboken – ”Lyssna, böj ditt hjärta, sök…”

Likaså ur Kolosserbrevet – ”Klä er i vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod, ha fördrag med varandra. Över allt skall ni ha kärle­ken. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Låt Kristi ord bo hos er. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner. Sjung Guds ord i era hjärtan.” I benediktinska öron låter det nästan som hämtat ur re­geln.

I evangeliet hör vi om att lämna allt och följa Kristus. Och löftet att få hundrafalt igen. Det är ju vad regeln handlar om.

Samtidigt är det inte bara vad benediktiner är kal­lade till. Det gäl­ler alla kristna, ja alla människor.  

Orsaken till regelns allmängiltighet är att den vuxit fram ur um­gäng­et med Guds ord och därmed också svaret på varför den fortsätter att bära frukt för dem som följer den.

Vi tackar Gud för den vägledare, vår helige fader Benedictus, som funnit oss och för Guds ord som funnit honom.

Vi ber om hans förböner för oss och för alla hans vänner.

                                                                                                    pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar