Kortpredikan 1 september 2023

Kortpredikan 1 september 2023

1 Thess 4: 1-8; Ps 97: 1-2b, 5-6, 10-12; Matt 25: 1-13

”Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga.”

Aposteln talar i första hand om kroppen, den egna och broderns. Krop­pen skall inte utlämnas åt ”lidelser och begär”, utan hål­las ”i helgd och ära”.

Det handlar om mer än moral och bud. Helighet är inte moralisk perfek­tionism, som aldrig lyc­kas och som slu­tar i odrägligt högmod eller bitter uppgivenhet.

Helighet är att tas i besittning av den Helige. Att låta den Helige för­foga över min kropp och därmed över hela mitt liv.

Så att Herren inte en gång tvingas säga: ”Jag känner er inte”.

Ändå gör det inte människan passiv. Jesus säger: ”Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.”

Vi övar oss i denna vaksamhet i varje eukaristi, där Herren tar vårt liv i besittning med sin kropp och sin An­de.

Församlingen och kommunikanten samverkar med Herrens vilja genom sitt ”Amen”. 

”Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga.”

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar