Kortpredikan 1 september 2020

Kortpredikan 1 september 2020

1 Kor 2: 10b-16; Ps 145: 8-14; Luk 4: 31-37

”Vi tänker Kristi tankar.”

Redan i början av det första brevet till korinthierna skymtar målet fram. Längre fram i sin undervisning skall Paulus beskriva det med bilden av Kristi kropp, huvudet och lemmarna. Människan blir en lem i den kropp som har Kristus som huvud. Huvudets tankar styr hela kroppens liv. Var­je lem ”tänker” Kristi tankar.

Här undervisar aposteln om hur människan får kunskap om Gud. Det kan bara ske genom Guds Ande. Ingen utan Guds egen An­de vet vad som finns i Gud. Ingen utom Sonen. Och Sonen upplyser genom sin Ande.

Sonens Ande förmedlas genom hans ord. Därför mediterar lärjung­en över hans ord och tuggar det i sig som näring och föda, som ”food for thoughts”. Psaltarens första psalm säger att det sker ”dag och natt”.

Sådan meditation renar tankarna. Hjärtats tanke skall vara ”förstånd”, säger en annan psalm.

Paulus beskriver målet, att lärjungen lär sig att ”bedöma allt”.

Kristi ord förmedlar en bedömningsförmåga som har ”makt och myndighet” att driva ut de onda tankarna. Med Kristi ord säger vi till de on­da tankarna: ”Tig! Far ut!”

I praktiken tar det tid. Steg för steg. De första munkarna talade om att ”idissla” Guds ord. Dag­­lig läsning, daglig omvändelse och lydnad, där också tankarna ”omvänds”, luttras och helgas.

Allt är samlat i den heliga eukaristin. Där hör vi, ser och sma­kar hur Kris­ti Ande, genom hans ord, sänker sig ner som dagg över de framburna gåvorna, och därmed över dem som förenat sig med dem och får del av dem.

För att förvandla dem och oss, så att vi blir till det vi är, lemmar i hans kropp. Allt nyskapas i Kristus.

”Vi tänker Kristi tankar.”

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar