Kortpredikan 1 juli 2023, Vårfrumässa

Kortpredikan 1 juli 2023, Vårfrumässa

1 Mos 18: 1-15; Luk 1: 46-50, 53-55 (Resp.psalm); Matt 8: 5-17

”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak.”

Ändå gör Herren det, genom sitt ord. Officerens tjänare botas.

Herren gjorde det när han gästade Abraham och gav Sara löfte om en son.  

Han gjorde det när han blev människa i Marias skö­te. Han gör det i varje eukaristi.

Officerens tro gör till och med Jesus förvånad. ”Säg bara ett ord så blir pojken frisk”.

Cassianus säger att vi kan bli andliga officerare. Själen kan helas och säga till de onda tankarna: ”Gå!”

Själen kan ta befälet över de tankar som gör mig upprörd eller själv­ömkande och uppgiven.

Kanske luras tankarna av de många syndafallen, eller av hög ål­der. De tänker som Sara: ”så gammal som jag är”. Profeten sä­ger: ”Ännu när de blir gamla skjuter de skott”.

Tron säger till de goda tankar­na: ”Kom!”

Trons bön om tålamod och frid hämtar kraft från Guds ord.

Inför den heliga kommunionen säger själen: ”Säg bara ett ord så blir min själ helad”.

                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar