Vigselpredikan september 2021

Vigselpredikan september 2021

Kära brudpar, kära bröder och systrar i Kristus Jesus!

Det är en stor glädje för oss att vara här i kyrkan idag med er. Den efterlängtade dagen har kommit. Gäster från olika håll har i några fall varit på väg i flera timmar för att se er och uppleva dagen med er. Vi alla vill gratulera er två till att ha funnit varandra och bestämt er för ett liv tillsammans. Idag får vi lyssna till er när ni viger er tillvarandra i ett förbund som Gud välsignar och gör heligt.

Ni är medvetna om att livet bjuder på både lycka och framgång men säkert också påfrestningar av olika slag som ni ska övervinna med kärlekens krafter och klokheten ni får genom Herrens sakrament. Ni har fått Guds gåvor, först och främst dopet, men också konfirmationen som på ett särskilt sätt är den Helige Andes sakrament.  

 Kärleken är en oerhörd kraft och en skapande kraft. Den ger en enhet mellan mannen och kvinnan som de egentligen inte förstår att uppskatta fullt ut i början av äktenskapet. Kärleken förändrar och får de gifta att se sig själva på ett nytt sätt. Ni kommer att se frukterna alltefter som tiden går. Kärlekens kraft är sådan att den också kan skapa nytt mänskligt liv och en ny gemenskap som vi kallar familjen.

 Vårt främsta föredöme för familjen är alltid den heliga familjen i Nasaret, Maria, Josef och Jesus. Vi kan alltid lära av dem hur vi ska vara trogna våra löften och intentioner. Vi kan alltid lära av dem att vi har ett mål i evigheten eftersom döden inte längre finns utan har övervunnits av Kristus, Faderns Son, som gett sitt liv för oss alla och för vår eviga lycka hos Gud.  

När vi ser äktenskapet och familjen på det sättet känner vi att varje bröllop är en fest men en allvarlig fest. Varje bröllop är därför alltid en fest men en allvarlig fest. Det är något unikt som det gifta paret aldrig glömmer – ett minne i livet som påminner om den första kärlekens ögonblick, den som skulle leda vidare till ett livslångt förbund i trohet och ömsesidig respekt och ständig omtanke.  

Äktenskapets förbund hjälper oss att stiga ut ur vår egen själviska värld där allt bara handlar om våra egna fördelar. Det är inte längre bara ett ”jag” utan ett ”du” och ett ”Du och jag tillsammans”.

Glöm aldrig, kära brudpar, att Kristus är alla krafters källa och ursprung. Han kan läka sår, han kan befria från det onda demonerna, han kan förnya kärleken som binder samman och skänker trygghet och livsglädje.  

Idag bekräftar Gud er kärlek och välsignar er. Han välsignar er personligen men Han gör det också offentligt i Kyrkans stora famn och gemenskap. Glöm aldrig det: håll er till Kyrkan som till en ständig uppladdningsstation. Gud sviker aldrig.

Kom ihåg det den dag då ni ser tillbaka på er bröllopsdag, dagen då ni tillsamman börjar ett nytt liv och bygger upp något nytt, Gud till ära och lovprisning. Minns hur lyckligt det började, så att det också får sluta lyckligt!  Amen.

                                                                                                                 diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.