Predikan vid dop av lite äldre barn

Predikan vid dop av lite äldre barn

Kära familj, gudföräldrar och vänner till barnens föräldrar, kära barn!

Det heliga dopets nåd förblir hos den döpta personen hela hennes eller hans liv. Om vi människor skulle ta på oss att döpa i vårt eget namn skulle vi naturligtvis kunna göra det, men det skulle inte finnas någon garanti för att välsignelsen skulle förbli hos personen hela livet. Vi är bara människor med vår styrka och våra svagheter och vi kan inte garantera någonting av det som är målet för människans liv, nämligen den eviga lyckan hos Gud i himlen.

 När vi säger att dopets nåd förblir i den döptes själ betyder det att vi tror, att Gud själv är den som handlar i det heliga dopets ceremoni. Därför gör det ingen skillnad om personen är vuxen eller barn, som i dag – det enda som betyder något är att villigheten att bli ett Guds barn. Det enda som betyder något är att man vill se Gud.

För det andra gör dopet oss till en ny människa. Man föds igen fastän man redan är född i köttet och lever i världen. Guds nåd gör att personens natur förblir den han eller hon är enligt naturen, men ger nytt liv åt själen så att personen i verkligheten blir en ny person, inte som den gamle Adam, utan som Jesus Kristus som är den nye Adam.

Jesus Kristus är den nya mänskligheten i vilken varje man eller kvinna, som är född av köttet, blir en ny varelse född av Guds Ande. Det var vad vi fick höra i dag i läsningen ur S:t Johannes evangelium: ”Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av Ande är Ande” (3:6).

Låt oss bara inte glömma vad vår Herre sagt i början av samtalet med Nikodemus: ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” (3:3). Det är det som ska ske i dag i dopet: två, som redan fötts genom naturlig födelse, skall födas på nytt i Anden. Amen.

                                                                         diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.