Predikan till morgonmässan till vigilien till Herrens Uppenbarelses högtid, Epifania 2017

Predikan till morgonmässan till vigilien till Herrens Uppenbarelses högtid, Epifania 2017

1 Joh 3:11-21; Joh 1: 43-51

Budskapet från Herren är alltså detta: ni skall älska varandra. Johannes fortsätter: det måste vara en kärlek i handling och sanning. Båda dessa ord är var för sig stora och ibland svåra områden som måste engagera vårt genom tron och sakramenten formade samvete.

Handlingen först. Katolsk uppfattning säger: vi kan aldrig använda onda medel för att uppnå något gott. Vi kan tänka på konflikter av olika slag, eller makt över något, eller prioriteringar. Men principen är alltid på handlingarnas område denna: inga onda medel kan tillåtas ens för att uppnå något gott.

Sanningen sedan. Sanningen kan inte förändras av människan. Sanningen kommer från Gud och uppenbaras för människan så att hon kan tro på den som absolut sann. Sanningen skall göra er fria, säger Jesus. Vilken sanning? Som kristna förstår vi det så: vi tar emot den, vi skapar den inte. Alltså måste vi vara lärjungar. Vi har bara en lärare: Kristus. I dopet och i konfirmationens sakrament tar vi emot den levande sanningen. Sedan lever v i av tron i gemenskap.

I evangeliet i dag kallar Jesus Filippos att följa honom. Varje människa söker på något sätt Gud och sanningen. Ingen är ateist hela livet. Ateismens tro är att varken Gud eller sanningen som befriande kraft finns. Det är en tro i tankarna och det är en förvrängning av all positiv tro. Eftersom Gud söker sina barn som Han älskar, kommer den sökande människan också att finna sanningen och få del av sanningen genom tron.

Alla som tror vill vinna dem som inte tror. Det beror på att det är något gott. Filippos träffade alltså Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret”. Natanael hade invändningar för att tro på sanningen. Men Filippos svarade ”Följ med och se!”

Det gör vi på nytt dessa dagar: vi söker, vi finner, vi får ta emot. Guds gåva är det att ta emot hans rikedomar och vandra hans väg, den kristna vägen.

Följ mig, följ med och se, bli den du är genom handling och sanning. Jesus är läraren, vi är lärjungarna. Amen.

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.