Predikan på minnesdagen för de heliga Louis och Zélie Martin 2019

Predikan på minnesdagen för de heliga Louis och Zélie Martin 2019

Kära bröder och systrar,

Gud skänkte oss en särskild nåd förra året när de heliga Louis och Zélie Martins reliker besökte de nordiska katolikerna och även oss här i S:t Franciskus församling som tjänstgjorde på många sätt och öppnade sin kyrka för ett stort antal troende från när och fjärran.  

Relikerna talar ibland mer än ord, precis som bilder ibland talar mer än tusen ord. Kardinal Arborelius säger i sitt förord till boken ”Louis och Zélie Martin – hjärtat i Gud och fötterna på jorden” – att vi kan tala om en ”relikrenässans” i vår tid. Han nämner där att miljoner ryssar i Moskva och S:t Petersburg vallfärdat för att vörda den helige Nikolaus’ reliker som lånats ut från Bari.  

Tillsammans med de andra biskoparna i den nordiska stiften har vår kardinal understött och bett för denna sak att de heliga relikerna av det helgonförklarade paret Martin och av deras stora dotter ”Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet” fick göra en relikvallfärd i Norden för att stödja och uppmuntra alla de kristna familjerna och deras liv i Kristi Kyrka.

Nu ligger ansvaret på oss som tagit emot den särskilda nåden att fortsätta i de heligas spår att vara missionärer för Jesus i vår egen omgivning.

När det gäller familjen, och synen på vad som är familj i vår tid, är vi alla så medvetna om vilka nya och stora utmaningar den står inför som samhällets viktigaste institution och som bärare av ett Guds sakrament. Det räcker inte längre att tala om kärlekens emotionella betydelse för äktenskapen utan att samtidigt undervisa om ansvaret de gifta har för att leva med Jesus i sina äktenskap.

Kärleken är konkret, eller inte alls. Troheten är konkret, eller falsk. Fruktsamheten betyder öppenhet för nytt mänskligt liv, eller genmanipulerad fruktsamhet, som inte är det verkliga livets frukt.

Det är som om mänskligheten inte längre förstår att barn och kärlek hör ihop, att familjen är en skola i de kristna dygderna eller bara ett korthus som när som helst kan rasa ihop. Det finns en slags skräck för fruktsamheten i våra dagar som är lika omfattande som skräcken för klimatförändringarna och planetens framtid. Utbildade moderna kvinnor anser det vara klimatsmart att inte ha barn alls – i alla fall inte mer än ett.

 Men var hamnar hela vårt samhälle då? ”Talrik befolkning är kungens ära, brist på folk blir furstens fall”, säger Ordspråksboken (14:28). Var hamnar vi i våra västerländska samhällen om vi skall undervisas om en ny människosyn som inte har Guds skapelseordning som sitt fundament utan vill undervisa om mannen och kvinnan som valbara identiteter, efter hur man upplever sig själv? Var hamnar vi i vårt moderna samhälle om den mänskliga sexualiteten är skild från avlandet av barn?  

De heliga makarna Louis och Zélie är människor som i sina liv bejakar allt Gud velat ge människan genom äktenskapen och familjen. Dessa två heliga kan ha stor betydelse genom sitt äktenskaps vittnesbörd, även om de levde för över hundra år sedan. De har blivit vägvisare för tusentals kristna sedan deras liv blivit offentligt genom helgonförklaringen den 15 oktober 2015.

Deras samhälle var inte sekulariserat som vårt – människor har lagt sina liv i tillit i Guds händer och tröstat sig med Guds försyn i alla livets svårigheter och lidanden. De har bevisat för oss – och för Kyrkan – att kärlekens kraft bevarar, stärker och heliggör makarna och ger barnen hopp och förtroende för framtiden. Därför är kärlekens kraft, när den inte söker sitt eget och är egocentrisk, den goda kraften från Gud som hjälper människan att uppnå sitt mål i den himmelska saligheten med Gud själv.

Han har själv genom den Helige Ande inspirerat Bibelns författare otaliga gånger för att förklara för oss alla att kärleken kommer först, och sist, eftersom det är efter den vi skall dömas efter vår kroppsliga död. Där säger Guds Ande i Höga visan dessa evigt gällande ord: ”Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga”(8:6-7).

Låt oss idag när Kyrkan låter oss fira minnet av de heliga gifta, Louis och Zélie Martin, be om deras förbön inför Herren så att vi kan fortsätta vår vandring i Herren Jesu efterföljd. Dessa två blev helgon just på den vägen med sin familj och i sitt äktenskap. Amen.

                                                                                                          diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.