Predikan på Kristus konungens högtid 2015

Predikan på Kristus konungens högtid 2015

”Den som hör sanningen lyssnar till min röst”

Vi frågar oss ofta hur vi kan höra Guds röst. Kyrkan lär oss att den rösten, som är kärlekens och barmhärtighetens röst, talar till oss när vi med bönens hjälp läser i den heliga Skriften, eller hör läsas ur den. Bibeln förklarar för oss att Gud alltid finns för vår skull, att allt han skapat är för människans skull.

Vi blir särskilt ivriga att lyssna efter förklaringar och stöd för vår tro när onda ting händer omkring oss och vi blir oroliga. Om Gud är allsmäktig, tänker vi, hur kan han då tillåta att människor gör så hemska saker. Varför ingriper Han inte? Han är hela världsalltets Konung, alla skapade varelsers Konung. Ja, men ibland kan vi förledas att tro att Han är en maktlös konung.

Men det stämmer inte. Han inte bara har Sanningen, han är Sanningen. Och den som hör sanningen, går fri, räddar sin själ, lever sitt liv på rätt sätt.

Särskilt i sådana situationer har Gud något att säga oss i Bibeln som förklarar och upplyser. Berättelsen om Adams och Evas synd visar att det onda kommer av synden. Guds röst säger att vi måste kämpa mot frestelsen till synd genom hans nåd.

Vi förstår att till och med de första människorna blev frestade att hellre välja det onda än det goda. Ingen går alltså fri från frestelserna. Historien om Adam och Eva berättar till exempel hur våra första föräldrar frestades.

Först ljög Satan för Eva när han sa att hon inte skulle dö om hon var olydig mot Gud, vilket Gud själv sagt, utan att hon i stället skulle bli lik Gud. Bakom varje frestelse ligger en lögn om att något ont är gott. Eva bedrogs när hon såg att det förbjudna trädet ”var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det” (1 Mos 3:6). De tre begären ”kroppens begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med” (1 Joh 2: 16) är roten till varje synd.

Hur kan man då säga att Gud är en maktlös Konung när han ger oss den Helige Ande för att övervinna allt ont och sprida det goda budskapet genom ett liv i förening med Jesus?

”Du är alltså kung”, säger den hedniske Pilatus. För honom var allt om Jesus en politisk sak, en juridisk sak. Det kunde han förstå. Men han kunde inte förstå vilken sorts kung Jesus är. Den romerske ståthållaren bad inte rätt, han hörde inte Guds röst, för han hade andra gudar, sådana som inte talade till hans hjärta.

Kära bröder och systrar,

Vi har Pilatus överallt omkring oss. Människor som inte tar vara på sin frihet och gör det bästa av alla val och öppnar sig för Gud och lyssnar till hans röst. Som kristna är det vår sak att alltid vittna om Sanningen i hans efterföljd. ”För denna enda sak har jag kommit till världen: att vittna för sanningen”.

Pilatus och vår tids agnostiker längtar, men vill inte erkänna det, längtar efter Sanningen! En dag ska också de höra Guds röst.

Kära bröder och systrar,

Den lycka Gud ger oss som sina barn vittnar om Gud bland andra, bland vår tids Pilatus. För att vårt vittnesbörd ska vara trovärdigt och hjälpa andra, behöver vi höra Guds röst oftare själva. Han talar till oss genom apostlarnas tradition och profeternas ord.

Ju mer vi lyssnar, ju mer upptäcker vi att vår Konung, Jesus Kristus, har makten, makten att förvandla sorg till glädje, öken till blomstrande land. Vatten till vin, bröd till Kristi kropp, vin till Kristi dyrbara blod. I hans närvarande frälsande offer visar han sig vara en Konung med makt, makt att göra det onda till något gott. Amen.

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.