Predikan 7 påsksöndagen 2019

Predikan 7 påsksöndagen 2019

Apg 7:55-60; Upp 22:12-14, 16-17, 20; Joh 17:20-26

Kära bröder och systrar,

Hur mycket får vi inte glädja oss dessa dagar över Jesu Uppståndelse. Han var död, men Han lever, Han lämnade oss men sänder oss den Helige Ande i Pingstens högtid. I hymnen har vi sjungit ”Honom som öppnade djupen och vandrar bland stjärnor, lovsjunger städerna, ljuset och luften och havet” (Under dagen, Påskdagen). Allt är nytt, hela universum har hört stenen falla bort från graven och sett Frälsaren stiga fram i morgonljuset. ”Han som blev fäst vid ett kors är nu världsalltets Herre”, har varit vår sång i tacksägelse för Guds seger över det onda som hotar våra själar. Jesus har stigit upp till himlen, inte för att lämna oss faderlösa, utan för att från Fadern sända oss den Helige Ande. Det är Anden som gläder vårt hjärta som ”ett rus”, men inte rus som tröst i våra sorger utan som ”ett salighetens ljus”. Det är saligheten som väntar oss, något större än all jordisk glädje och tröst, evighetens lön för kärlekens gärningar på jorden.   

Nu vet vi vad som väntar oss, när vår tid på jorden är slut och vi måste helt dö bort från denna värld. Han låter Pingsten vända våra blickar mot himlen och då ska vi be: ”Kom Guds egen andedräkt, kom du rena, varma fläkt av Guds rikes ljuvlighet” (Pingstens första vesper).

”Sanningen skall helga oss”, säger Jesus. Vilken sanning, frågar vi? Jesu ord är sanningen. Vilka ord, hur har han sagt dem? Förstår vi dem? Ja, vi förstår dem med det förnuft Gud gett oss när han skapade oss. Utan detta förnuft skulle vi inte kunna tro och utan att tro skulle vi inte ha en brygga mellan det jordiska livet och evighetens liv i Uppståndelsens ljus. Guds Ord har blivit människa, Ordet som är Gud är det gudomliga förnuftet. Har vi del i det blir hela vår mänskliga tillvaro full av mening och hopp. Jesus säger i dag till sin Fader i himlen: ”Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det skall fullkomnas och bli ett” (Joh 17: 22-23). Kära bröder och systrar! Bibelns ord är Kyrkans skatt. Apostlarnas och helgonens vittnesbörd gör allt Jesus gjort och sagt trovärdigt. Därtill har vi fått vårt förstånd, inte för att skapa oss en egen religion och en egen moral utan för att ta emot Guds sanning som inte kan blandas ihop med denna världens olika sanningar. Vi litar på Gud! Från och med nu lever vi i denna värld som gäster, som människor på besök hos våra grannar, men vi hör till ett annat hus, en annan värld som inte är synlig för ögat men som vi förstår och tror på därför att vi har blivit förenade med Kristus den Uppståndne. Ja, Herren är uppstånden, han är sannerligen uppstånden och Han sänder oss sin Helige Ande från Fadern för att vår lycka skall vara fullkomlig. Amen.

                                                                               diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.