Predikan 4 söndagen i Fastan 2017

Predikan 4 söndagen i Fastan 2017

1 Sam 16; 1b, 6-7, 10-13a; Ef. 5:8-14; Joh. 9:1 -41

Kära kristna familjer, kära barn.

Om någon i en kristen familj lämnar man eller hustru och barn, och gifter sig med en annan, är det då samma kristna familj?

Om någon som kommer från en annan familj, men inte är gift, och gifter sig med någon i familjen, hör han eller hon då till den gamla familjen eller den nya?

Genom det nya äktenskapet hör han eller hon till den nya familjen, men hans eller hennes föräldrar, syskon och ingifta i den första familjen är hedrade.

Om någon lämnar Kyrkan, var hör han hemma då? Är alla som lämnat Kyrkan Guds folk?

Om någon som inte tillhör Kyrkan kommer till Kyrkan och lever med den, hör han till Guds folk samtidigt som han hör till Kyrkan?

Vad är Kyrkan?

Om man betraktar alla grenar på ett träd som kyrkor, men som ser olika ut och bär olika frukt, är då hela trädet Kyrkan och är hela trädet Guds folk?

Kristi kyrka står på klippan, Petrus, och alla apostlarna och sedan alla apostlarnas efterträdare, står på samma klippa, den som inte kan gå under. Den som inte stod på den klippan där Petrus står, men kommer till Klippan, han eller hon upplever vad Kyrkan är. Den helige kyrkofadern och martyren Cyprianus skrev: ”Den som inte har Kyrkan kan inte ha Gud som sin Fader”. Alltså kan man säga: utan Kyrkan, eller utanför Kyrkan, finns ingen relation till Gud Fadern eftersom Fadern sänt sin Son som grundare till ett nytt förbund. Med denna av Gud givna relation hör människan, syndare eller helgon, till Förbundet och skall aldrig avvisas från gemenskapen. Men de heliga i Kyrkan vet att de efter sin jordiska död måste renas från följderna av alla sina synder, också förlåtna synder, eftersom ingen gör fullständig bot för sina försummelser.

Judarna var Guds folk. Är de Guds folk också i dag? Kristi Kyrka är det nya Guds folk. De som hör till det gamla Guds folk är hedrade och de som hör till Kyrkan är det nya Guds folk. Kristus är den nya Adam. Maria är den nya Eva. Den nya Adam, återlösaren, föddes i en mänsklig familj.

Den familjen är förebild för alla familjer. Den är en återspegling av den heliga Treenigheten. I Treenigheten råder en kärlekens relation. Den skapar och den expanderar. Kärleken är alltså en universellt skapande gudomlig kraft.

Alla syndare kommer till kärleken när de söker världens ljus. ”Jag är världens ljus, säger Herren. Den som följer mig skall ja livets ljus”.

Gud har skapat den mänskliga familjen. Den består av en man och en kvinna som är varandra trogna. De lever inte tillsammans som man och hustru förrän de samtyckt och lovat varandra trohet.

Barnen kallar dem far och mor, därför att de är det. Vår tids villfarelser vill tvinga människorna redan i skolan att inte säga far och mor, och inte betona om de är pojke eller flicka. Vår tid vill ta ifrån hela människosläktet deras identitet som skapade varelser, man och kvinna, far och mor!

Kära kristna familjer! Var vaksamma, låt inte bedra er av Djävulen. Paulus sa: ”Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.” Du som är man är skapad som man, du som är kvinna, är skapade som kvinna och ni är båda kallade till livsgemenskap i kärlek. Ingenting annat än allvarlig synd kan skilja er från Guds kärlek.

Vi är alla kallade som vittnen till Jesus Kristus och hans Kyrka. Det finns bara två reaktioner i världen. Den ena är sann omvändelse, den andra är bitter förföljelse till döds. Amen.

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.