Predikan 25 söndagen under året 2017

Predikan 25 söndagen under året 2017

Jes 55:6-9;   Fil 1: 20c-24, 27a; Matt 20:1-16.

Kära bröder och systrar,

Vi märker i det här evangeliet att Jesus predikar ett budskap som är annorlunda, nytt och ”ovärldsligt”. Det är långt ifrån vad olika människor tänkte på eller strävade efter.

Jesus levde under en tid som skulle kunna kallas den första globala ekonomin, alltså ett väldigt utbyte av varor, tjänster och logistik. Den nya Sidenvägen som knöt ihop handelsmän från Kina ända till Damaskus och handelsstäder runt hela Medelhavet var en väldig stimulans för stora marknader. Vill man försöka använda sig av vår tids nyckelord kunde man tala om ett positivt investeringsklimat och höga börsvärden. Folk var skickliga på olika områden. Det byggdes vägar för transporter, hamnar för handel, skolor utbildade, romare och greker byggde stentempel åt sina många gudar. Det Jesus säger om jordägaren och hans anställda, om arbetstider och löner förstod folk och kände igen. Det var deras värld!

Hur har de då tagit till sig talet om himmelriket? Ingen vet något om himmelriket men Jesus sätter det högre än den vanliga marknadsekonomin. Allt det ekonomiska och politiska får en ny förklaring i en helt annorlunda värld som inte belönar någon efter värdsliga mått utan efter inställningen till jordägaren. Den som äger jorden anställer, ger arbete och arbete ger lön men inte efter världsliga beräkningar och fackliga rättesnören utan efter relationen till jordägaren. Om någon i Jesu predikan har sett tecken på vinsttak i himmelriket kan han eller hon räcka upp handen här! Varsågod!

Här kan man ju nu ändå tro att de flesta vände sig bort från Jesu budskap i predikan, eftersom de inte kände till hans rättvisa. Kunde man till exempel lita på jordägaren?

Det kanske till och med var ganska upprörande när han avslutade med orden ”Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så skall de sista bli först och de första sist” (Matt 20: 15).

Det blir bara klart för åhörarna att det rike Jesus förkunnar inte kan begripas direkt – med den vanliga jordiska erfarenheten och mänskliga klokheten. Jesus vet alldeles säkert hur och varför folket skulle reagera med skepsis och kanske ilska på hans ord. Men det var för detta Jesus gått ut i världen för att förkunna något nytt som inte var känt och som inte byggde på världsliga kunskaper. Guds rike, ja vad är det, ja det är inte bland molnen under solen och stjärnorna utan i människans hjärta. Där hjälper inte Sidenvägen utan där finns bara evangeliets väg, vad det nu innebär, och korsets väg. Den vägen leder till det sanna livets väg, en väg av respekt för allt och alla visserligen, men inte bara respekt och tolerans, utan osjälvisk kärlek, tro på Gud som den sanne jordägaren och mänsklig gemenskap för Guds kärleks skull. Det betyder att vi vinner något på att inordna vårt jordiska liv, vilken form det än har, under himmelrikets värderingar. Vilka de är kanske vi inte alltid har klart för oss men att vi accepterar dem och lever efter dem är tecken på vår tro. Därför måste det få vara så att våra barn ibland frågar: ”Mamma, pappa, vad är det egentligen för vinst med att vara med i Kyrkan?” Vad blir svaret? Föräldrars svar, den kyrkliga gemenskapens svar?

Det enda Gud egentligen begär av oss sina skapade varelser är att vi tror, tror på honom som sänt sin egen Son att uppenbara Guds rike för oss. När denna tro har mognat genom erfarenhet i Kyrkans gemenskap, instämmer vi med S:t Paulus som säger: ”Ty för mig är livet Kristus” (Fil 1:21). Det är det som är svaret, svaret till alla som frågar vad tron på Gud egentligen innebär. ”För mig är livet Kristus och döden en vinning”. Ja, vi vill alla nå fram till det eviga livet och därför leva efter himmelrikets lag, den lag Gud i sin helighet sammanfattar i kärleken till honom själv och till vår nästa (jfr kollektbönen 25 söndagen under året). Amen.

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran FäldtGöran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han är mångårig ordförande i katolska stiftets Utskott för  Äktenskap och familj. Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område. Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010 och är för närvarande engagerad i förberedelserna till de nordiska familjedagarna i Norge i maj 2020. Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta tillfälle att vara en hjälpande hand i människors nödsituationer och kan förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med debattartiklar i Katolskt Magasin och skriver betraktelser inför helgen i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982. Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.