Predikan 22 juni 2023, S. John Fischer och S. Thomas More, martyrer

Predikan 22 juni 2023, S. John Fischer och S. Thomas More, martyrer

2 Kor 11: 1-11; Ps 111; 1-4, 7-8; Matt 6: 7-15

Kära bröder och systrar,

S:t John Fisher och S:t Thomas More var två enastående katoliker i England under en tid av religionsbyte och under en allt mer maktfullkomlig kung, Henrik VIII. Kyrkan i England under den här tiden är rik på martyrer för trons skull och deras exempel och död är vad man brukar säga ”en sådd som bär frukt i tro och bekännelse i hela det troende folket”.

I Sverige hade vi under motsvarande tid också en svår kamp för den katolska tron och ett kungligt envälde som skilde vårt land från banden med Petri efterträdare, biskopen av Rom, påven, Kristi ställföreträdare på jorden.

Vad som ytterst stod på spel var ansvaret för Kyrkan. Två frågor stod i centrum: kungens äktenskap och den lutherska irrläran. Fisher stod fast vid kungens första äktenskap som giltigt och oupplösligt och vägrade trohetseden till kungen, som utnämnt sig själv som överhuvud för kyrkan; olydnad mot det minsta av kungens dekret var straffbart. John Fishers ”olydnad”  kostade honom livet den 22 juni 1535 i London. Han var då biskop av Rochester och hade just utnämnts till kardinal av påven Paulus III.

Thomas More var lekman och länge kungens trogne kansler. Han var mycket kunnig i Kyrkans lagar och vägrade godkänna både kungens skilsmässa och hans andliga högsta beskyddarämbete för kyrkan i England i strid med påven. Det kostade S:t Thomas  också livet genom halshuggning i London några dagar efter John Fishers avrättning.

Båda är exempel på samvetsfrihetens avgörande betydelse och vittnesbördet att staten eller kungen, eller riksdagen, inte kan ha makt över kyrkan. Båda dessa modiga och föredömliga katolska kristna blir i vår tid allt mer aktuella eftersom kyrkans inflytande över samhällsutvecklingen i vår tid utsätts för ständig påverkan.

Någon skulle kanske kalla de heligas inställning ”dårskap”, det som Paulus talar om i brevet till Korinthierna. ”Om ni ändå ville utstå med lite dårskap hos mig – visst gör ni det.” Hans val är bestämt. ”Jag har trolovat mig med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru åt honom”.

I Matteus möter vi Jesu undervisning om bönen i Fader vår. En av bönerna ber helgonen ofta: ”Och utsätt oss inte för frestelse utan fräls oss ifrån ondo”.

Frestelsen kan vara att sälja sin samvetsfrihet för fördelar i världen eller att vinna människors gillande mer än Guds. Vi har alltid ett val. Helgonen vi minns idag, John och Thomas, kunde ha avgjort livet med ett annat beslut. Om de bara vikt ner sig lite grann, hade de kunnat få ledande positioner i det lutherska England.

Dagens firande säger oss något viktigt: Vi kan ge upp vår trohet till Kristus och leva lite längre, men vi kan stå fast i tron, i alla dess delar, och kanske förlora livet. Under alla omständigheter vill vi välja troheten mot Kristus och förtrösta på Hans nåd också i de svåraste prövningarna. Andra kan kalla det dårskap, S:t John Fisher och S:t Thomas More kallar det vishet. Amen.

                                                                                  diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.