Predikan 14 söndagen under året (C) 2016 i Nässjö

Predikan 14 söndagen under året (C) 2016 i Nässjö

Jes 66:10–14c; Ps 66:1–3a, 4–7a, 16, 20; Gal 6:14–18; Luk 10, 1-12, 17-20 (eller 1-9)

 

Kära bröder och systrar, kära ni barn och ni unga,

När det goda och glada budskapet nått våra öron och vi trott på budskapet, då vill vi alla på vårt eget sätt dela med oss av vår glädje. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen!

Den som skrev psalmen vi hörde vittnade om sin stora glädje och lycka:

”Kom och lyssna, alla som fruktar Gud, jag skall berätta vad han gjort för mig. Lovad vare Gud, som inte avvisade min bön, inte vägrade mig sin nåd”.

Denne psalmist visste vem Gud var och förstod att han som människa måste lära sig att be om förlåtelse för sina egna synder och förlåta orättvisor som begåtts mot honom. Han tänkte: Gud är verkligen god som lyssnar till min bön och inte tar tid på sig att förlåta mig och ge mig nåd. Lovad vare Gud i all evighet!

Det är i den andan av tacksamhet mot Gud som vi kan förena oss med Jesus och själva sprida budskapet om Guds kärlek och barmhärtighet, särskilt mot syndare. De som först måste få höra det glada budskapet om Jesus är just de olyckliga som syndat, att de kan få förlåtelse för allt, men också alla ensamma, sjuka och svaga, de som förlorat allt och blivit fattiga; till dem talar Gud särskilt genom sin Son, Jesus från Nasaret.

Jesus skulle lida och dö för denna kärleks skull. Det som skulle ske i Jerusalem var slutet på en tid och början på en ny tid. Det är ett möte mellan det gamla och det nya och tecknet på övergången mellan de två är korset. Korset som lidandets symbol blir förvandlat till Livets träd.

Bibeln berättar att många människor nu ansluter sig till Jesus och hans lärjungar därför att de vill tro på Livet. Livet är underbart att leva, det är en Guds gåva. Nu behöver ingen längre tycka att livet är meningslöst, bara fullt av lidande och död. Nej, Jesus har kraften och makten att övervinna både döden och lidandet genom sin kärlek.

Men ondska finns fortfarande i världen. Ondskan och hatet kommer från den som strider mot Gud i högmod, djävulen och hans onda andemakter. De vill sprida ett annat budskap, hatets och ondskans budskap. De vill vända människorna bort från Gud så att de tillber sig själva!

Var beredda ni också att möta dem, säger Jesus till sina efterföljare och kallar det onda vargar. Vargar dödar, de är sluga och listiga och farliga. När Jesus sänder ut hela sjuttiotvå till att gå före honom och förbereda folket, säger han: ”Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar” (10:3).

Vi är alltså Jesu lamm och ska inte oroa oss för något. Det viktigaste för oss är att komma med fridens budskap, som Jesus säger: När ni kommer in i ett hus, säg först: ”Frid över detta hus”. Ska vi komma med Jesu frid måste vi vara som oskyldiga lamm. Det är frid vi ska försöka ge alla vi möter.

Ge alltså människor självförtroendet att de själva också har frid att ge, en större frid, en starkare och djupare frid åt människor de möter i det dagliga. Det är den frid Jesus ger oss som tagit emot dopets gåva och som tror på honom!

Gud vill använda oss för sitt goda verk. Vi behöver bara säga: Herre, här är vi. Vi är beredda. Ske din vilja! Gud gör resten. Amen.

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.