Predikan 14 söndagen under året 2023

Predikan 14 söndagen under året 2023

Sak 9: 9-10; Ps 145; Rom 8: 9, 11-13; Matt 11: 25-30

Kära bröder och systrar, kära barn och unga, idag får vi ta emot ett budskap som inte är nytt för oss men som vi behöver påminnas om. Vi kan inte gå omkring i livet som om vi deltog i en begravning. Tvärtom måste vi tänka på att en begravning också är en troshandling, att vi tror på Uppståndelsen och det eviga livet hos Gud. Vi får alltid fira att vi är födda. Inte för att dö utan för att leva!

När profeten Sakarias uppmanar Guds folk att höja sin röst och jubla är det folkets värdighet han betonar. Utan Gud är Sion och Jerusalem besegrade av sina fiender men nu kommer en konung som befriar och upprättar deras värdighet inför Gud och inför andra folk.

Det som händer i Jerusalem är också ett förebådande av den verklige Messias’ ankomst, Jesus Kristus, från Nasaret. När vi firar Hans intåg i Jerusalem på Palmsöndagen, följer vi en sann konung som rider till sin stad på en enkel åsna.

Sakarias profeterar om Guds rättfärdige som kommer för att förkunna fred för folken. Om Han nu är hela skapelsens Konung som säger att ”krigets vapen skall förintas”, fylls vi av förhoppningar att alla krig en gång ska upphöra och verklig fred råda.

Vapnen och krigen kan inte övervinnas med vapen och onda handlingar utan bara med ödmjukhet och rättfärdighet. Denna kamp mot det onda har vi alltid inför oss, i stort som i smått. Alla våra handlingar måste vara inspirerade av Gud själv.

Våra beslut måste vara grundade i Guds lag och uppenbarad sanning.  

Även om vi förlorar i striden, vinner vi seger om vi bevarar tron på den gudomliga rättvisan och bekämpar syndens makt inom oss: vi ber idag att Gud vår Fader ”upprättar den fallna världen och befriar oss från syndens makt.” Hur viktigt är det inte för oss att välja Kristi väg i allt vi gör, hoppas medverka till och bära med oss som ett fridens budskap till alla vi möter.

Vi måste inte vinna över andra, men om andra vinner över oss, har vi Kristus på vår sida och vi vinner seger över oss själva och vår egoism genom Honom och genom Hans kors.

Vi förenar oss med aposteln Paulus i hans undervisning till romarna: ”Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era kroppar levande genom att hans ande bor i er” (Rom 8:11).

Här visar Paulus på skälen för vår stora glädje, den som Sakarias förkunnade: ”Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem!” (9:9). Ja, jubla du Guds troende och ödmjuka folk ”för era kroppar görs levande genom hans ande som bor i er” (Rom 8:11), tillägger Paulus som talar genom Anden.

Jesus säger till oss idag: ”Var glada, oroa er inte, våga tro på mig, bekymra er inte för vad ni ska äta och hur ni ska klä dig. Gläd er med era kära och era grannar, bygg broar mellan människor, var läkemedel för andras sår och smärtor!

 Kära bröder och systrar, kära barn i familjerna, er framtid är ljus och era liv beskyddade genom Guds nåd och hans heliga skyddsänglar.

Allt detta är vårt, ty, som Jesus säger i evangeliet enligt Matteus idag: ”Fadern har uppenbarat sin eviga sanning för dem som är som barn”. Vad betyder det? Ska vi som är vuxna bli barn på nytt och glömma bort allt vi lärt oss i skolan och i arbetet?

Nej, men vi ska göra som barnen som litar på sina föräldrar som om de var Gud. Vi ska lita på Gud, vi ska vänta oss allt från Gud och inte från denna världen med alla dess lockelser. Det jordiska kan aldrig göra oss lyckliga.

Med vår tro kan allt som finns i världen runt omkring oss få en mening och göra oss tacksamma för allt, även för det svåra vi måste gå igenom. Gud har alltid sista ordet, det goda Ordet, Jesus själv, Han är Ordet som befriar oss och gör oss rättfärdiga inför Gud vår Skapare. Amen.

                                                                                                   diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.