Pater Joseph Maria Nilsson. "Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg" (Gal 5:22-25). Föredrag 1. Fastereträtt i Helsingborg. 29 mars 2019

Pater Joseph Maria Nilsson. "Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg" (Gal 5:22-25). Föredrag 1. Fastereträtt i Helsingborg. 29 mars 2019

Katolsk Horisonts audiokategorier