Pater Joseph Maria Nilsson. Föredrag den 27 oktober 2022. Sankt Pater Pio och hans andlighet