Pater Joseph Maria Nilsson. Föredrag den 25 februari 2022. Fastan och att fasta