Pater Joseph Maria Nilsson. Föredrag den 15 oktober 2021. Guds Moder Maria och ett andligt liv