Pater Joseph Maria Nilsson. Den 2 september 2019. Andakt till Jesu Törnekrona