Vår Fru av Fatima

Vår Fru av Fatima

varfruavfatima
”Mitt Obefläckade Hjärta ska vara din tillflykt och vägen som ska leda dig till  Gud.” (Vår Fru av Fatima)

 

Den Saliga Jungfru Maria uppenbarade sig sex gånger till tre små herdebarn i Cova da Ira, i Fatima Portugal. 
Den första uppenbarelsen var den 13:e Maj 1917 och den sista var den 13:e Oktober samma år.
Barnen hette Lucia, Francisco och Jacinta, de var 9 respektive 7 och 6 år gamla vid denna händelse.Francisco och Jacinta dog några få år efter uppenbarelsen. 
Lucia, som vi 18 års ålder blev Ordenskvinna, fick under hennes vuxna liv fortsatta besök och uppenbarelser av Jesus och Maria. 
Hon dog 13.e Februari 2005.

Maria berättar för barnen att hon blivit sänd av Gud med ett budskap för varje man, kvinna och barn. 
Hon lovade att Himlen skulle uppnå fred för hela världen om hennes uppmaning till bön, reparation för synd och vigning av Ryssland till hennes Obefläckade Hjärta, blev hörd och lydd. 

Fatima-händelsen är vår Himmelska Moder Marias besök till oss, för oss, och i vår tid. Hon kom därför att hon har en Moders omsorg över oss alla.
Hon kommer dock inte av sig själv eller för sig själv; men därför att Gud vill så, Han har sänt henne.

Påven St. Johannes Paulus II sa i ett tal den 13:e Maj 2000:


”Fatimas budskap är ännu mer relevant och brådskande idag än när Vår Fru först uppenbarade sig. Budskapet är en vädjan av Vår Himmelska Moder som ängslas, hon ser en stor fara och kommer för att erbjuda oss hjälp och råd. Hennes budskap är också en profetia, en klar antydan till vad som skulle komma att hända i det 20:e århundradet och vad som fortfarande, ofelbart, kommer att hända i en snar framtid, beroende på hur vi besvarar hennes uppmaning”.

Budskapet av Vår Fru av Fatima, är riktad till varje människa.

”Låt inte Gud bli mer skymfad, Han är redan så mycket skymfad”. (Jungfru Maria till barnen13;e Oktober 1917)

Vår Fru av Fatima kom till Portugal för att be om uppoffring. Hon frågade barnen: 

”Är ni villiga att offra er själva till Gud och bära alla de lidanden Han kommer att sända er som en akt av gottgörelse för de synder för vilka Han är skymfad, och som förbön för syndares omvändelse”?
”Ja, vi är villiga”.
”Då kommer ni att ha mycket att lida men Guds nåd ska bli er tröst”.


Francisco dog två år senare 9 år gammal och Jacinta dog tre år senare också hon 9 år gammal. 
Deras död var fulländningen av deras offer.

I Guds ljus som strålade ur Marias händer i uppenbarelsen var det mest djupgående intrycket som barnen upplevt, särskilt Francesco, Guds sorgsenhet.

Att ”trösta Guds ledsamhet” blev senare Francescos särskilda kall.
Barnen förstod att Gud är mycket förolämpad av mänskligheten.  
Ett annat viktigt tema som blev bekräftat i varje uppenbarelse var vikten av Rosenkransen och dess nödvändighet. Vid varje uppenbarelse höll Vår Fru Rosenkransen i sina händer. 
Hon påminde barnen att be Rosenkransen för att erhålla fred.

Bön och Bot är tradition i Kyrkan, den har inte blivit, och kan aldrig bli, gammalmodig.
Det har sin förankring och källa hos Jesus själv.

Fatima budskapet handlar om bön och bot;

Bön är ett öppnande till Gud, som öppnar sig till oss och kommer in i oss.
Genom bot gör vi upp för det onda som människor gör emot Gud och emot mänskligheten. Boten renar oss och världen från andlig lort, från all smuts som förorenar människors hjärta och hjärna. 
Bot motarbetar den ondes snaror. 
Bot försäkrar en rättvisa som återförenar oss med Gud. 
Synd måste bekämpas och motarbetas eftersom det är all ondskas rot.
Det är nödvändigt att förlösa synden då den först och främst är en kränkning mot Gud.

Men Fatima handlar inte bara om bön och bot.

Det viktigaste budskapet i Fatimas uppenbarelse är kallet till hängivenhet, tillit och kärlek till Marias Obefläckade Hjärta! 
Det är Gud som både erbjuder och ber världen att gå djupare i Mariansk kult.

Vår Fru av Fatima gör det klart för oss att synden är det verkligt onda i världen och i mänskligheten. 
- Den heliga Jungfrun Maria och hennes Obefläckade hjärta - är botmedlet!

Om vi låter oss bli omfamnade av hennes hjärta, låter oss bli älskade av henne och strävar efter att besvara hennes kärlek, kommer vi att bli hjälpta att älska Gud och att befria oss från synd. 

Många ryggar tillbaka och rynkar på näsan när tal om synd kommer upp, de vill helst inte tala om det, än mindre höra om det! 
Maria ber att vi istället öppnar oss för den sanningen och ser den som den är;
ond, verklig och Gudsfientlig. 
Fatima kallar till renhet, och till kärlek till Gud och till varandra.


Jungfru Maria säger till barnen: 

”Be mycket och gör bot för syndare, för det är många själar som kommer till helvetet då det inte finns någon som gör uppoffringar för dem”.

Inte bara åt synd, rynkar många på näsan men också åt Jungfru Maria.
Åtskilliga människor förnekar att hon skulle ha någon större betydelse i återlösningen, eller i våra liv, i Kyrkans liv, eller i världens liv... 
Men Marias centrala plats i frälsningsekonomin är en stor del av Fatima budskapet.

Det är Gud som ger Maria en unik plats! 
Det är Gud som gör henne upphöjd över alla människor. 
Det är Gud som vill hennes höga helighet och hennes medling.
Det är Gud som ger henne till Kyrkan och till hela världen för att vara vår Andliga Moder; det är vad Gud har förberett henne till att vara! 
Det är Gud som har designat hennes Obefläckade Hjärta. 

Att streta emot denna nåd och gåva är att streta emot Gud. 
Att inte älska denna skapelse och hennes Obefläckade hjärta, hennes eviga jungfrulighet, hennes sällsamma ”rakt – igenom – skönhet” -
är att inte acceptera Guds vilja och plan.
Det är att inte älska det Gud själv älskar och att förkasta Hans gåva!

Gud är beklämd och förargad; människor förolämpar, skymfar och hädar Maria; 
Hans speciella och mest älskvärda Mästerverk som Han givmilt givit oss för vår andliga och mänskliga tillväxt. 

Den 13:e July 2017, vid den tredje uppenbarelsen visade Maria barnen helvetet:


”Under tiden Vår Fru talade dessa ord, öppnade hon sina händer ännu en gång, så som hon hade gjort de två föregående månaderna. Strålarna från hennes händer verkade genomborra jorden, och vi såg en sjö av eld. 
Demoner och människors själar slungandes omkring i denna eld, liknandes genomskinliga brinnande kol, svarta och bronsfärgade. De flöt omkring i elden och elden tycktes komma från själarnas och demonernas inre, i den ena stunden var de upplyfta i luften medans de i den andra stunden föll tillbaka på varje sida som gnistor i en enorm eld, utan tyngd eller balans, under detta hördes skrik och jämrande, smärta och förtvivlan. Detta skrämde oss och fick oss att darra av rädsla.(….)
Demonerna kändes igen i deras skräckinjagande och motstötande likhet till skrämmande djur, svarta och genomskinliga som brinnande kol.
Skrämda och som för att be om hjälp, såg vi upp till Vår Fru som sa till oss vänligt men så ledsamt: 
”Ni har sett helvetet dit själar av stackars syndare går. För att frälsa dem, vill Gud etablera hängivelse till mitt Obefläckade Hjärta. Om det jag säger er blir gjort så kommer många människor att bli frälsta och jorden kommer att få fred. Kriget kommer att upphöra; men om människor inte upphör med att skymfa Gud, kommer ett värre krig att bryta ut under Pius XI:e pontifikat...

För att förhindra detta ska jag komma för att be om Vigning av Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta och ”Gottgörelse-kommunion” den första Lördagen i månaden. 
Om min förfrågan blir hörd kommer Ryssland att omvändas och fred uppstå.

Om inte, så kommer Ryssland att sprida sina villfarelser genom hela världen, orsaka krig och förföljelse. De goda blir gjorda till martyrer, påven kommer att lida mycket, nationer blir annihilerade. 


Marias vädjan blev inte besvarad. 

Första världskriget tog 60 millioner människors liv.
Den Ryska revolutionen bröt ut i November 1917 . Kommunism tog livet av
21 miljoner människor
Nazister tog makt 1933. Andra världskriget bröt ut där 73 millioner dog.
Mer än en million judar dödades.

Men Maria hade också sagt till barnen:

”Till slut kommer mitt Obefläckade Hjärta att segra”.

1925 anslöt sig Lucia till Dorothea systrarna i Spanien. Hon var då 18 år gammal.
Den 10:e December 1925 kom Jungfru Maria, och bredvid henne, buren på ett moln, Jesus Barnet, som sa till Sr. Lucia:


”Ha medlidande med er mycket heliga Moders hjärta. Det är omringat av törnen vilket otacksamma människor ständigt genomborrar hennes hjärta med därför att inte någon gör reparation för att ta bort dem”. 

Efter att Jesus sagt dessa ord till Lucia sa Maria till henne:

”Se, min dotter, mitt hjärta är omringat av törne därför att otacksamma människor oupphörligen skär igenom mitt hjärta med hädelser och otacksamhet. Du, åtminstone, försök att trösta mig och låt människor få veta att: 
”Jag lovar att i dödsstunden ge all den nåd som behövs för att bli frälst till dem som under fem första lördagar i månaden biktar sig, tar emot Kommunionen, ber fem dekader av Rosenkransen samt håller mig sällskap genom att under en kvart meditera över någon av Rosenkransens mysterier med intentionen att göra gottgörelse till mitt Obefläckade Hjärta.”


När vi läser vad Maria lovar Lucia förundras vi av hur kraftfullt nåderik hon är! 
Hon lovar att ge all nåd som behövs för att uppnå frälsning!

Det andra vi måste betänka är att i förhållande till detta stora löfte om evigt liv -är den tjänst hon ber oss om ytterst liten!

1929 bekräftar Maria åter igen hur nödvändig hängivelse till de fem Lördagarna är. 
Hon säger till Lucia:


”Så många är de själar som Gudomlig Rättvisa fördömer på grund av synder gjorda mot mig. 
Jag kommer för att be om gottgörelse”.


Jungfrun Maria bejakar med ledsamhet att många själar är fördömda därför att de hädar henne. 
Men ändå är det hon som ingriper med förbön för dem, och hon ber om vår hjälp genom ”Lördags-reparationen”.
Själars frälsning är en av de största anledningarna till varför Vår Fru av Fatima ber oss att göra denna lilla akt av hängivelse. 


”Fatima är först och främst en fruktansvärd varning till världen att sluta att synda.
Förskräckligheten med mänsklighetens uppror mot Gud, och Guds oändligt stora motvilja till synd, formar Fatimas budskap. 
Det är en varning att Guds rättvisa ska komma att uppenbaras om människor inte drar nytta av denna tid av Guds barmhärtighet, detta speciella tillfälle att göra reparation genom Marias Obefläckade Hjärta.
Vår Fru visade barnen helvetet - det var inte för dem - men för oss. 
Jungfru Maria hade redan lovat dem deras frälsning. 
Allt blödande, döende, hopplösheten av tusentals krig kan inte mäta sig med en enda själ som blir fördömd. 
Vi förlorar den andliga meningen om vi tror att jungfru Maria kom till Fatima för att visa oss hur vi kan hålla borta ett tredje världskrig, hur vi kan konvertera Ryssland, eller hur vi kan nå en jordisk frid. 

Hon kom för att tala om för oss hur vi kan hålla oss borta från helvetet” 
(Fr. McGlynn; Vision of Fatima)


År 1930, i djup förening med Kristus, frågade Lucia vår Herre varför Jungfru Maria hade bett om just fem Lördagar.

Jesus svarade följande:

”Min dotter, anledningen är enkel. Det är fem typer av smädelser som begås mot Marias Obefläckade Hjärta:
1. Hädelser mot den Obefläckade Avlelsen.
2. Hädelser mot hennes eviga jungfrulighet.
3. Hädelser mot hennes Gudomliga Moderskap.
4. Hädelserna av dem som offentligt söker att så frön
av likgiltighet eller förakt, eller till och med hat
till denna Obefläckade Moder.
5. Kränkningarna av de som grovt förolämpar henne
genom att vanära hennes bilder”.


Jungfru Maria kom åter igen till Lucia 13:e Juni 1929 i Tuy, i en himmelsk vision som representerade den Heliga Treenigheten, där Maria meddelade att: 

”tiden är nu inne för att be Påven, i förening med världens alla biskopar, att viga Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta.
Det är på detta vis Gud lovar att rädda Ryssland”.


Det är Guds vilja att fred ska uppnås genom Marias Obefläckade Hjärta.

Flera år senare frågade Lucia vår Herre varför Han inte ville omvända Ryssland utan denna specifika vigning till Marias Obefläckade Hjärta.

Jesus svarade henne:


”Därför att jag vill att Min Kyrka, universellt, erkänner vigningen som en seger till Marias Obefläckade Hjärta, så att vördnaden av hennes Obefläckade Hjärta sprider sig och så att hängivenhet till Min Moders Obefläckade Hjärta finns sida vid sida av hängivelsen till Mitt Allra Heligaste Hjärta” (Brev från till Lucia till hennes andliga fader 18:e Maj 1936)

”Det är av kärlek till Dig, för syndares omvändelse och i gottgörelse för synder som begåtts mot Marias Obefläckade Hjärta”.


Detta var bönen som Vår Fru av Fatima bad barnen att be när de gjorde uppoffringar. 
De uppoffringar Jungfrun Maria hade bett att barnen skulle göra var först och främst att offra allt det som kom deras väg i det dagliga livet.
Maria ber också oss om såna uppoffringar, uppoffringar som vi kan göra. 
Francesco och Jacinta hade nåd och en mycket stark förkärlek till människor och deras frälsning och därför var deras uppoffringar mycket stora. 
För oss verkar de helt omöjliga att göra.
Men Jungfru Maria ber oss inte om det omöjliga. 
Hon ber oss att först och främst avsäga oss synd. 
Hon ber oss att ge till Gud och till henne, det som är svårt, det som är obekvämt, utmanande, dagliga krämpor...som gottgörelse för synder, för själars frälsning och för fred i världen. 
Vi kan också avstå från vissa saker och ge den uppoffringen till himlen i reparation för allt ont i världen och i Kyrkan.

Detta var också vad Ängeln hade sagt till barnen ett år innan Maria kom till dem. 
Ängeln kom till barnen medans de var ute och vallade får. Han förberedde dem för mötet med Jungfru Maria genom att lära dem att be och att tillbe Gud.
Ängeln sa till de tre barnen att;

”Jesus och Maria är uppmärksamma till era förböner”.

För att förhindra själar från att hamna i helvetet uppoffrade barnen mycket smärta, trakasserier, sjukdom, förföljelse, fängelse, dödshot, frivillig hunger, frivillig törst... till Gud.
De hade sett helvetet och gav nu sina liv för att rädda människor undan det hemska lidande de sett. 
De förstod att bön till Maria var nödvändig för att fred i världen skulle uppnås. 
Barnen gjorde också sina uppoffringar för Rysslands omvändelse, och för Kyrkan.

Det är i Fatima som Jungfru Maria säger till barnen att hon är 
”Vår Fru av Rosenkransen”, hon upprepar många gånger i uppenbarelserna till herdebarnen hur nödvändigt det är att be Rosenkransen varje dag. 


”Fatimas budskap innefattar två grundläggande komponenter, till vilka alla andra komponenter förhåller sig på ett eller annat vis. 
Det första av dessa komponenter är den enastående roll som den Obefläckade har i Guds Frälsningsplan, ett dogmatiskt fakta; Gud får inga ”infall”! 
Så den Allsmäktiges efterfrågan att hängivenhet till det Obefläckade Hjärtat blir etablerat i världen, är nödvändigtvis förankrad i verklighet och förutsätter att en sådan hängivenhet till Guds Moder är välgrundad”. 
(ewtn.com/fatima/message.asp)


Överlämnande till Maria tenderar först och främst till förening med Jesus under Marias vägledning, sa Pius XII:e, därför måste vi komma ihåg att en människas stegvisa förvandling till Kristus, kräver ett gradvist kärleksfullt accepterande av att ta allt större del i Hans förlösande kors.
Så när vi överlämnar oss själva till Maria att bli ledda av henne, att låta oss formas i hennes sons likhet, så låter vi henne leda oss längs korsets väg.

Den 3:e Januari 1944 framför Tabernaklet i kapellet kände Sr. Lucia en vänlig hand, moderlig och kärleksfull, röra vid hennes axel:


”Jag kände min själ översköljd av ett ljus-mysterium vilket är i Gud, och i Honom såg jag och hörde: spetsen av ett svärd som flammade till och berörde jordens axel. 
Jorden skakades: berg, städer, byar och samhällen begravdes med dess invånare. 
Haven, floderna, molnen, flöt ut ur deras begränsade platser, översvämmade och drog med, i en virvel, hus och människor i oräkneliga mängder.

Det är världens rening från synden som den ligger försjunken i. 
Hat och ambition provocerar destruktiva krig. 
Efter detta kände jag mitt hjärtas rusande klappning, i min själ hörde jag en mild röst som sa: 
”I tiden, en tro, ett dop, en Kyrka, Helig, Katolsk, Apostolisk. I evighet, Himlen”. 
Detta ord ”himlen” fyllde mitt hjärta med frid och glädje på ett sånt sätt att nästa utan att vara medveten om det, så upprepade jag för mig själv under en längre tid;
Himlen, Himlen.” 

 

Ett Överlämnande till Marias Obefläckade Hjärta
 

Min Moder, Drottning av den heliga Rosenkransen, jag överlämnar mig till dig och till ditt Obefläckade hjärta. Tag emot mig och använd mig som du vill, för att utföra din plan för världen. Jag är helt din, min Moder och min Drottning, och allt jag har, är ditt. Amen.

Denna artikel är inte på något vis uttömmande av allt det som Fatima uppenbarelsen bär och innebär.

Källor förutom de som redan blivit angivna i texten: 
"Fatima in Lucia's own words". Edited by Fr. Louis Kondor SVD
A Pathway under the gaze of Mary,  written by Carmel of Coimbra.Ed.Barbara Ernster
www. rosary-centre.org

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA