Söndagsbetraktelse 9 juni 2019

Söndagsbetraktelse 9 juni 2019

Johannes 14: 15-16, 23-26
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid. Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.«

Betraktelse
Påminn mig Herre, om Ditt ord, påminn mig om Din vilja för mig och för oss, påminn mig om allt vad Du gjort för mig, påminn mig om dina budord och att de är källor av liv, påminn mig om att jag har fått liv från dig för att lära känna Dig, älska Dig och tjäna Dig i det här enda liv jag har för att så kunna leva med dig för evigt i Din glädje.

Påminn mig om sanningen, om Sanningens Ande som du ger utan gräns till de som andas Ditt ord. Du har själv sagt att Du är Sanningen och Livet, hur kan jag ta del av det, bli del av det om inte genom att låta Din ande råda och låta min egenkära ande dö?
”..
ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den Helige Anden” (Rom:5:5).

Du har ju också sagt att den Helige Andens kraft skulle komma över dina lärjungar och att de då skulle vittna om Dig ända till jordens ände. 
Den Helige Ande har kommit, också kraften som Du lovat, har kommit. 

Men hur används Gåvan?, för om Gåvor som Du ger oss inte används väl, blir de fråntagna oss;
 ”den som inte har, från honom ska tas också det lilla han har (Mt 13:12).
Om vi älskar Dig med de medel Du själv ger oss, finner Du mer glädje i oss än om vi hittar på vägar att älska Dig som Du själv aldrig givit oss!
När Apostlarna fick den Helige Anden övervann de rädslan att älska Dig, att omfamna Din väg och att tala Ditt ord.
Du lämnar jorden och ger oss Din Ande. Vi behöver den Helige Ande för att ta emot Dig, för att se Dig och för att kunna höra Dig, det är Han som lär oss och det är Han som påminner oss om Dig.
Den Helige Ande är Gåvornas Gåva - 
Han är Sanningens Ande som är kommen för alla.

Detta tror jag även då det vimlar av röster som påstår att
”Du är en priviligerad väg, men för den skull inte den enda vägen”,
och att Dina ord kan klistras in i vilka religiösa sammanhang som helst, för Kristi Ande, säger man, kan inte bli inramad i en tro som utesluter andra, men kan återfinnas och är återspeglad i allt…

Herre, behagar det Dig och Ditt Heliga Hjärta, som har älskat oss så mycket, att vi gör Dig och Din Helighet så liten?

Påminn mig om att Dina ord är sanning så att jag inte beblandar dem med mina egna påhittade ord. Du är sanningen därför att Du är Ordet. Ditt ord kan inte vara annat än sanning då Du själv är Sanning. 

Jag vill leva ”mitt eget liv”, men hur kan jag göra det mer än i en illusion då något liv utanför Dig inte kan finnas ”
för det är i Dig vi lever, rör oss och är till…” (jfr Apg. 17:28). 
Bara i Dig finns allt det som en människa kan begära, önska, och längtar efter, därför är Du Vägen men också målet, för Du är i Fadern. 


Den helige Augustinus säger att: 
”det är bättre att gå fram haltande på Din Väg än att traska friskt och hurtigt på någon annan väg, för ju raskare någon går en annan väg, ju mer avviker han från Dig, som är Vägen”.

Nu firar vi den Helige Andes ankomst, men nån gång ska vi ”fira” Jesu andra ankomst då Du kommer för att hämta de dina, för att döma mellan de som är dina och de som inte är dina. För det blir då som det blev med de fem kloka och de fem okloka jungfrurna; några hade olja andra inte, beroende på det kunde de följa med Brudgummen - eller inte.

Vi ska gå på Din väg, vi ska hålla fast till Din Sanning, till Dig, vi ska hålla oss tätt intill Dig för  Sanningens Ande är Vägvisaren som säger  
"Här är Vägen, följ den!, när ni vill vika av åt höger eller vänster” (Jes. 30:21)
Den Helige Ande vittnar om Kristus så att vi kan förnimma Honom och se Honom med trons ögon. 
Den Helige Ande kom över Maria och hon blev havande med Kristus. 
Brödet och Vinet i den Heliga Eukaristin överskuggas av den Helige Ande och blir Kristi Kropp och Blod.

Vi behöver den Helige Ande för att förKristliga vår själ. Jesus säger till sina Apostlar:
”om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud”.

Utan kärlek till Gud kan vår kärlek till andra aldrig bli en riktig kärleks handling, det kan inte bli en själv-utgivande kärlek.
Kärlek behöver ett mått, den kan inte vara sitt eget mått. 
Kärlek kan inte, i sig, vara anledningen till varför vi älskar, orsaken till vår kärlek måste sökas nån annanstans, annars kommer vi att älska som vi själva vet, som vi själva tycker, som vi själva känner. 
Måttet att älska är Gud; för Han är kärlek.
I Kristus, och bara i Kristus finns vår förebild. I Honom förstår vi att vi först och främst ska älska Gud. Om vår kärlek till Gud kommer först så kan vi också älska andra med den Kärlek Gud lär oss i Jesus. 

Kärlek, nödvändigtvis, innebär Kristi kors.
Det är frukten av korset som när oss.
Innan vi förmår att älska andra, måste vi besvara Jesu kärlek till oss.;
”om ni älskar Mig, håll mina bud”…

                               
  "...Han ska lära er allt..."

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA