Söndagsbetraktelse 31 januari 2021

Söndagsbetraktelse 31 januari 2021

Markus 1: 21–28

Jesus och hans lärjungar kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika: »Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.« Men Jesus sade strängt åt honom: »Tig! Far ut ur honom!« Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra: »Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.« Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.

Betraktelse

Markus evangeliet framhåller kampen mellan Jesus och Satan.

Därav många exorcisms i hans Evangelium.

Vid Jesu korsfästelse binder Jesus Satan och övervinner därmed den ondes rike.

Jesus har kommit för att befria människan från den ondes herravälde.

Om hon samarbetar med Kristi nåd kan hon befria sig från synden och från evig död, till ett evigt liv i Gud.

Djävulen är en oren ande, han förlorade sin obeskrivliga skönhet, renhet,  och strålande ljusklädnad därför att han förlorade Guds vänskap i det att han handlade precis motsatt till den Heliga Anden (man kan läsa om Änglarnas fall i Katolska Kyrkans Katekes nr.391-395).

Genom hans insinuerande och genom hans impulser gör han människors själar orena.

Det nu mer och mer allmänna och ofta förekommande överträdande av Guds lagar bidrar till orenhet.

Den moraliska orenheten är inte en gammalmodig idé men är snarare en verklighet som tränger in i människans andliga själ på ett oerhört destruktivt vis.

Att samhället inte bara öppnar dörrar för abort, homosexualitet, könsombyten, mediala tv- och radioprogram..., men dessutom framhäver det som något utomordentligt bra, är en styggelse och framför allt den ondes plan att leda människor från Gud.

Dörrarna står nu vidöppna för den demoniska världen att fritt träda fram i våra familjer och samhällen.

Guds vilja för oss är god, Hans lagar finns just därför att vi ska kunna leva i frid, fria från orenhet och skuld. Att nonchalera Guds lag är att vända sig mot Gud och därmed mot sig själv.

Guds lagar är för människan, inte emot henne!

I den första läsningen hör vi att Gud ska ge Israeliterna en profet som talar Hans ord.

Gud uppmanar folket att ”lyssna till den profeten”när han kommer:

"Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom....”

Det är Jesus, Gud talar om.

Fadern säger samma sak ett flertal gånger i den Nya Testamentet, t.ex. i Matteus 17:

”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.

Det är klart att i en så sekulariserad, antikristen och avkristianiserad värld som vi nu lever i, låter Guds ord hur illa som helst, något man helt enkelt inte behöver lyssna till, än mindre lyda.

Man besvarar Jesu ord på samma sätt som den besatte mannen i Evangeliet:

” Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret”?

Man tycker att Hans lära bör hållas inom kyrkans murar...för det gäller ju inte längre nutidens människor.

Att en besatt man satt i synagogan är viktigt att se. För även idag, i våra kyrkor, sitter människor som trotsar Kyrkans lära och tradition, de tror egentligen inte längre på vad Jesus säger och lär.

Men Jesus talar med auktoritet än idag.

Därför att Hans ord är liv.

Han är i sitt ord.

De förgår aldrig, Hans ord blir kvar för evigt. Det är rättesnöret i alla tider och för alla människor.

Därför har Hans ord auktoritet vare sig vi vill eller inte, vare sig vi lyssnar eller inte, vare sig vi lyder dem eller inte.

Hans ord är den Helige Andens musik som låter som de allra vackraste oratorium för de som tar emot det, men för dem som inte tar emot det låter det som skrål och skrän.

Jesu ord är kraft. En kraft som förvandlar oss inifrån, når djupet av vår själ, får vårt inre att lysa upp och leva upp! Hans ord har kraften att förändra oss och våra liv, precis som Han förändrade den besatte mannen i evangeliet.  Han fick en möjlighet att bli befriad genom exorcism.

Den ”vardagliga exorcism" som Jesus ger oss är biktens sakrament.

Men samarbete med Guds nåd i lyhördhet, genom att lyssna till Guds ord och göra det, är nödvändigt för att sedan kunna fortsätta att leva fri från synd.

Låt oss, likt dem som var i synagogan, låta oss ”överväldigas av Hans undervisning”, och ”inte förhärda våra hjärtan”, för, som Herren sade; ”om någon inte lyssnar till mina ord...ska jag utkräva vedergällning av den mannen”.

Guds Ord lever och och rör sig ständigt i extas, utanför sig själv, i världen mitt bland oss.

Passionerat söker Han boning i våra själar som är skapade för Honom, för att vi ska ha liv, och ha det till fullo!

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA