Söndagsbetraktelse 3 maj 2020

Söndagsbetraktelse 3 maj 2020

Johannes 10:1–10

Vid den tiden sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.« Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.«

Betraktelse

I Jesus finner vi friheten att gå in och ut.

Han är inte en stängd dörr.

Han är grinden till fåren.

Många ger sig ut för att vara ”grindar”. Men det finns ingen annan än Han.

Ingen annan än Jesus har sagt att han ”är grinden till fåren”.

Ingen annan än Jesus har sagt att ”alla andra är tjuvar och rövare”.

Vi är tjuvar och rövare om vi i någon annans namn eller i något annat namn, lär att det finns Liv för vår andliga själ eller att det finns någon förutom Jesus som leder till sann frid och glädje.

Vi är tjuvar och rövare om vi lär att det förutom Jesus finns någon eller något som ger evigt liv!

Vi är tjuvar och rövare om vi förvränger Guds ord och sedan lär det med auktoritet, som t.ex. att kärlek är större än Guds ord och att vi därmed kan följa den kärleken även då den går emot Guds lag.

Vi är tjuvar och rövare om vi säger att vi inte har tillräckligt med historisk data för att veta att Kristus verkligen sagt det som står i Evangeliet och att Kyrkan därmed inte är ofelbar och kan då inte heller ha något läroämbete, eller att Bibeln kan lika bra tolkas av enskilda individer eftersom alla har den Helige Anden och därmed inte behöver Kyrkans läroämbete.

Det är faktiskt så radikalt att Jesus säger att den som kommer i Hans ställe är en tjuv och att följa den tjuven leder till döden (jfr 10:10)!

I en allt mer utmanande och alltmer påtvingande världslig indoktrinering sviktar tron.

Men tro lever inte i sig själv eller ens av sig själ, tro lever i människan.

Är det så att man alltmer tvekar på Kristi Transcendens och är alltmer trygg med den globala eliten och deras löften om en tryggare och hållbarare framtid?

Om Han är Transcendent så är Han ”Jag Är”, Han är Gud från Gud, Ljus från Ljus, sann Gud av Sann Gud.

Han är då inte bara inom oss "som en kraft" men Han är en personlig Gud som samtidigt är Skapare och Allhärskare. Som God Herde.

Vår Herde som vi har tillit till och söker att efterlikna i det vi är och gör, är den korsfäste Kristus.

Grinden är gjord av korsets trä. Någon annan grind finns inte.

Hans lära är Guds lära, som Han lär oss i Hans korsfästa kropp, i Hans Kyrka och i Hans ord.

Grinden är Kristi Kropp, Kyrkan som Han givit sitt liv för.

Och ändå…många av Hennes ledare anser inte att Kyrkan är absolut nödvändig eftersom de inte låter fåren komma in och be i virustider. Tro, om den är levande, lever i människor, finns den inte där, finns den inte alls.

Fåren är beroende av Herden för att få vatten att dricka, för att få gå på bete och för att bli skyddad från faror.

Fåren och herden  har ett intimt förhållande byggt på tillit som växer sig djupare ju mer de lär sig att lyssna till Hans röst, ja, de lär sig så väl att känna igen Hans röst att de kan urskilja den från tusen andra röster.

Han är den sanne Herden som inte hoppar över staketet för att kunna nå sin fålla. Han själv är grinden till fållan.

Att ha ett hem är att ha en grind. Varje gång jag går ut går jag ut ”med hemmet”, hemmet bär jag med mig, i mig. Jag går ut som en del av mitt hem. Jag går ut för att komma in – tillbaka - igen. Friheten ligger i att kunna gå in och ut, och finna bete. Grinden är jag fri att öppna eller stänga.

Vare sig jag går ut eller går in genom grinden är jag i mitt hem.

Detta är Kyrkan.

Där är jag fri att gå in och ut och finna bete, för jag är i Kristus. Och vad som än händer finner jag bete, i allting, både inne och ute, i sorg och glädje, i framgång och motgång hittar jag föda som blir till näring.

I Hans Kropp finns outgrundliga skatter. I Hans Kropp finns Liv!

                                   ”...för att de skall ha liv...”

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA