Söndagsbetraktelse 28 februari 2021

Söndagsbetraktelse 28 februari 2021

Markus 9: 2–10

Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: »Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.« Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: »Detta är min älskade son. Lyssna till honom.« Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus.

När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda.

Betraktelse

Jesus stiger upp på ett högt berg. Traditionen säger att det var Tabor, men våra tankar vid dagens läsning går till Kalvarieberget.

I den första läsningen är det Abraham som stiger upp på ett berg med sin son Isak för att göra det som Gud ber honom om: offra sin son till Gud.

Abraham, trons fader, växer i fullkomlighet genom lydnad till Gud.

Villig att göra det omöjliga, därför att Gud vände sin blick till honom; Hans ringa tjänare.

Kärlek ska med kärlek belönas.

Herrens ängel ingriper och säger att Gud hade testat Abraham och sett hans Gudsfruktan.

Guds egen Son skulle istället bli Offret, och Fadern, inte fader Abraham, men Fadern själv, skulle ge Offret.

Liksom Isak bär Jesus själv träet som ska bli Hans död. Liksom Isak går Han villigt och oskyldigt till sin offerplats.

Baggen, tog Isaks plats, Jesus, Guds Lamm, tog vår plats

Landet Moria, där berget ligger som Isak skulle bli offrad på, sägs vara Kalvarieberget, samma berg där vår Herre korsfästes.

Men det är inte på det berget som Jesus uppenbarar sin Bedårande Gudomlighet i dagens Evangelium.

Petrus skriver i sitt brev om detta heliga berg, där han såg Kristi Majestät och hörde Faderns röst.

Petrus - skulle sedan bli korsfäst, inte på ett berg men på en kulle: Vatican kullen.

Jakob, som också var med Jesus på Tabors berg, var en av de allra första att bli avrättad för sin tro.

Av de tre som var med Jesus på berget var det bara Johannes som inte blev Martyr, men istället blev han tillfångatagen flera gånger, förgiftad, kokad i olja och till slut satt på en ö bland fångar.

Dessa tre Apostlar är vittnen till att deras Mästare är Guds Son, sann Gud och sann människa. På Tabor blev de stärkta i tro, precis som de hade blivit vid bröllopsfesten i Kana, där de sett hur Jesus förvandlade vatten till vin.

Nu såg de Guds härlighet som sken i Jesu ansikte.

Utan att ha sett Guds glänsande sken i Kristi ansikte skulle det vara svårt att fortsätta att tro när Apostlarna senare fick se den vanställde Kristus i så föga mänskligt utseende (jfr. Jes.52:14). Det var tillräckligt svårt i alla fall.

Så också för oss. Om Kristi Gudomlighet inte har lyst upp våra hjärtan kan det bli svårt att fortsätta att tro när andras tro sviker.

De gick ner från berget, för även då Petrus skulle ha velat stanna där, väntade offerplatsen på Jesus.

Och Jesus väntade på att bestiga denna offerplats, Han hade ju sagt:

”..jag har ett dop som jag måste döpas med och hur jag våndas innan det är över”.

Må Gud ge oss styrka och tro och må vi tålmodigt lära oss att växa i dygder som ju är oumbärliga om vi vill ta oss igenom vårt ”dop” och på så sätt för evigt få vara en del av Kristi förhärligade kropp!

Att Jesu förklaring har att göra med Hans lidande ser vi i de ord Han talar till Apostlarna på väg ner från berget:

”Människosonen ska lida mycket och bli föraktad”.

Och just innan detta kapitel står det att Jesus är:

”på väg till Jerusalem där Han ska lida mycket”.

Både Mose och Elia finns med i Jesu uppenbarelse - och de talar med Honom.

Gud hade lovat att en ”profet lik Moses” skulle träda fram och att de skulle lyssna till honom (5:e Moseboken).

Nu står Moses framför Apostlarna för att visa dem att Jesus är den profeten.

Elias bekräftar med sin närvaro att Han som skiner så vackert inför dem alla, är Messias, vars förelöpare Elias var.

Varför säger Fadern till Apostlarna att de ska lyssna till Hans älskade Son, när Jesus inte alls talar under tiden som förvandlingen varar?

Vad är det de ska lyssna till?

- Till det som Jesus sagt alldeles innan Hans förvandling, nämligen:

”Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv, ta upp sitt kors och följa mig”.

Han lär oss, om vi lyssnar, att leva av den inre friheten som vi finner i självförnekelse.

Korsets välsignelse och självförnekelsens befrielse leder oss till det höga berget där vi genom Guds barmhärtighet når en inre förvandling som liknar den vi ser i Kristus på Tabors berg.

Men det går genom offer, var och ens offerplats - i efterföljelse av Kristus.

För oss, nu, lyssnar vi till Honom i Sakramenten men också i det att vår Herre ständigt kommer, Han kommer dagligen och ”nattligen” till oss på olika sätt.

Den Helige Anden lär oss, om vi söker Honom, att lyssna till vår Herres röst inom oss och omkring oss.

”Lyssna till Honom”….

”Om ni idag hör Hans röst, förhärda inte era hjärtan”.

Lyssna till Honom.

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA