Söndagsbetraktelse 21 februari 2021

Söndagsbetraktelse 21 februari 2021

Markus 1: 12–15

Vid den tiden drev Anden Jesus ut i öknen, och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: »Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.«

Betraktelse

Vad är det vi ska omvända oss ifrån?

Likgiltighet.

Vad är det vi ska tro?

Guds ord. Guds Ord.

Han är den ende som kan brottas med Satan och vinna.

Han är den ende som har segrat över synd och död,

Han är den som segrar och alltid kommer att segra, även om det ser ut som om Han har förlorat.

Han är den ende som kan ge oss evigt liv med Gud.

Han är Vägen, Vägen till Gud, Han är Gud - för alla.

Därför att Kristus har lidit för oss på korset tar korset den centrala platsen  i våra liv.

Korset talar inte i första hand om lidande men om kärlek.

Förstår vi det språket?

Därför måste Kristus bli vårt livs Hörnsten, Hans Ord blir vår utgångspunkt och referens ram, Hans liv lägger mönstret för vårt handlande.

Jesu kors är Guds barmhärtighet som böjer sig över mitt elände!

Vi kan inte vara likgiltiga inför det.

Vad är det jag behöver bli förlåten för?

Min synd som:

inte ger Gud vad som är Hans,

som skadar mitt förhållande till Honom,

so skadar mitt förhållande till andra,

som skadar min andliga själ,

och andras andliga själar...

Jesus har givit en förebild och vill att vi ska följa den för vårt eget bästa.

Ett Kristet liv, som vi skulle vilja var allas liv, handlar om att mer och mer efterlikna Kristus.

Meditera på Skrifterna, begrunda Guds ord, Kristi liv...på det sättet kan vi lära oss att efterlikna Honom.

Hur kan vi lära känna Honom om vi inte vet vad Han säger?

Vi vet vad Han säger genom Tradition och Skrifter.

Jesus i vildmarken motstår djävulens frestelser och lyder Gud.

Genom att låta sig frestas av satan visar Jesus

att ingenting kan locka bort honom från Fadern vilja.

I faste tiden kan vi börja på nytt i "Kristi skola" och där lära känna Honom bättre. Vår tro ska sättas på prov. Om vi står fast vid Jesu lära och Kyrkans tradition ska änglarna tjäna också oss, för:

”Han ska befalla sina änglar att skydda dig vart du än går. De bär dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten”.

Och de vilda djuren.. också de ska besöka oss, dock med ont uppsåt, för de är inte som änglarna, sända av Gud för att leda oss Hem, det är demonerna som ska förvirra oss i vår tro så att vi böjer oss för världens prins och för vårt ego istället för universums Konung.

Jesus själv förkunnade omvändelse. Det står ingenting i Skrifterna om tolerans, lika lite finns ordet ”dialog”. Den första dialogen var mellan Eva och ormen..

När vår Herre talar med någon, med var och en av oss, så är det för att denne ska bli vunnen, ska bli övertygad om att Kristus är: Sanningen, Livet, att Han är den ende”törstsläckaren”, inte bara för oss, men för alla.

Jesu sista ord innan Han steg upp till himmelen var  ”gå och förkunna allt det jag har lärt er”….

Jesus har satt en väg som vi kan följa, det är Hans egen väg, en förkunnelsens väg.

Vår tro kommer till oss genom att vi lyssnar, men hur ska vi lyssna om ingen förkunnar?

Låt oss ta den vägen och tala och tänka enligt Kristi ord, låt oss öppna våra ögon och öron till en sann förkunnelse, låta oss bli omvända till det sanna ljuset som kom till världen: Livets ord.

Låt oss inte bli lik dem som inte tar emot ljuset, som inte känner honom, och kan därför inte bli Hans barn. (jmf Johannes 1:9-12)

”Herre, min skuld, den varmed jag förlorade Dig,

 står inför mina ögon likt det högsta berg

 och breder en väldig avgrund mellan Dig och mig.

 Kom Klara Sanning ur Din Källa och drag mig in i Den”.

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA