Söndagsbetraktelse 2 augusti 2020

Söndagsbetraktelse 2 augusti 2020

Jesaja 55: 1-3

Så säger Herren:

Kom, alla ni som törstar,

kom hit och få vatten,

kom, även om ni inte har pengar!

Förse er med säd, så att ni får äta!

Kom och få säd utan pengar,

vin och mjölk utan att betala!

Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd,

er lön på sådant som inte mättar?

Lyssna till mig, så får ni äta gott

och njuta av feta rätter.

Kom till mig och hör noga på,

lyssna, så får ni liv.

Jag sluter ett evigt förbund med er,

den nåd jag visat David skall bestå.

Betraktelse

Herren själv ska ge er att äta och att dricka.

Se, Han dukar ett bord i ödemarken!, för de som går med Honom dit ut.

De hungriga ska få ta del av det finaste vete och honung vid det Eukaristiska bordet, där det finns bröd att äta och vin att dricka utan kostnad.

Guds ord ger samhörighet med Jesus, Han som är den sanna Vinstocken.

När vi dricker från Han ord, händer det att det träffar rätt i hjärtat - man förstår det plötsligt, ser det, ordet får liv och hoppar in i hjärtat!

Gud har öppnat vårt hjärtas ögon.

Den som törstar  men försöker släcka den med något förutom Jesus, ser nog vid dagens slut att det hon dricker inte ger det hon söker, att det istället ger dålig hälsa, stress, oro...

Vi dricker från pölar som världen erbjuder, och t.o.m. betalar för det!

 Profeten Jesaja säger att vi kan släcka törsten gratis, varför betala?

Varför lägga pengar på det som inte är bröd”?

I världen får vi allting omedelbart. Gå till ett Medium och omedelbart finns det ett svar från den andra världen, ett svar som du kommer att tycka om.

Med tron är det annorlunda.

Där tar det tid, där prövas ens tro som guld i elden. Den som lever i Guds tro, får lära sig att vänta, den som lever i tro får lära sig att be och ibland inte få svar, eller inte de svar man förväntat sig eller hoppats på.

Den som lever i tro lever också i hopp. 

Den som lever i Eukaristins tystnad kan vänta, kan törsta, kan hungra, därför att tron och hoppet och kärleken växer i tystnad inom oss när Kristus förenar sin kropp med vår, sin själ med vår, sin Gudomlighet med vår mänsklighet.

Även om vi inte märker det.

Om man inte behöver vänta finns det ingen anledning till varken tro eller hopp, för tron är ”övertygelsen om det man hoppas, en visshet om det man inte ser”.

Jesus i den Allra Heligaste Eukaristin väntar på oss.

Han vill att vi väntar där inför Honom.

Bli kvar.                                            

Jesus ville vara i ensamhet med sina lärjungar men folket, mängder av folk tränger på framför dem och bakom dem.  Det är Jesu medlidande som gör så att folket får mat att äta, men det var också folkets längtan efter Gud som gjorde att de följde Jesus ut ur staden till ödemarken;  fåren som följde sin herde. De uthärdade hunger för Herrens skull då de ville vara med Honom. I det andliga livet får vi också uthärda hunger och törst, Herren vill att vi ska hungra alltmer, törsta alltmer - för Honom!

Var kan vi finna Honom?

I Eukaristin; i brödet och vinet som Han förvandlar för att vi, de hungrande ska bli mättade. Mättade av det som vi verkligen hungrar för.

”Lyssna” så får ni liv, skriver profeten. Hör orden;

”Detta är min kropp”.

Det är det nya förbundet, det eviga förbundet som vi helt gratis har fått ingå i, därför att Gud håller sina löften för Han alltid är trofast, trofast till sitt löfte till David att hans tron består för evigt.

Beroende på vår trofasthet till Honom och till Hans ord -

blir vi mättade av Hans Kropp och Blod. Tar vi emot Hans kropp och blod utan trofasthet blir det fruktlöst i oss även då det är Gud själv som kommer. Vi lämnar Eukaristin hungriga..

Det finns rent vatten för din törst.

Jesu genomborrade sida är för dem som inte har några pengar, Hans sida flödar av heligt blod och vatten för den som inser att själens sanna föda inte kan bli köpt.

”Förse dig med säd, så att du får äta”, säger profeten. Vi är rådda att förbereda oss inför den Heliga Eukaristin. Förbereda oss med bön och tystnad, med sanna ord och liv. Förbereda oss så att ”den gamla mannen dör”, förbereda oss genom ett osjälviskt liv; då ska det sanna brödet som har kommit ner från himlen ge liv!

Eukaristin är ”de feta rätterna” som Psalmerna ständigt talar om, de feta rätterna som vi skulle få njuta av.

Men om vi köper annan mat för att tillgodogöra vår själs hunger, då ska det Eukaristiska fettet rinna av oss.

Profeten råder oss alltså att förse oss med säd; det som vi behöver vara och göra för att vara förberedda när vi närmar oss den Himmelska maten, Änglars mat.

                                     ”...Lyssna så får ni liv...”

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA