Söndagsbetraktelse 16 februari 2020

Söndagsbetraktelse 16 februari 2020

Matteus 5:17–37

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap. Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.«

Betraktelse

Gud ber oss inte om det som är omöjligt. Vi följer Hans lag som är kärlek i frihet, inte i tvång.

Kärleken som Jesus lär oss har med vilja och värdighet att göra.

Den har med frälsning att göra.

Det är inte en lätt kärlek, eller snarare, det är en omöjlig kärlek!

Omöjlig för den gamla människan, men inte för den nya.

Den nya människan lever av den nåd och styrka hon fått av den Heliga Ande i dopet och i konfirmationen, i sakramenten, i bön och genom att undvika kompromisser.

Ja, ja - nej, nej.

I Kyrkan finns all nåd vi behöver för att lära oss att leva lagen.

Inte ”tyngdlagen” av vår fallna natur

men lagen av Kristi ok som är milt och korsets börda som är lätt.

Herren ger oss valet mellan liv eller död, ljus eller mörker, välsignelse eller förbannelse; välj!

Men det är ju inte så att Gud lägger det framför oss som varor att plocka på oss för att sedan lämna oss helt och hållet i våra val.

Han vet mycket väl att vi tar tid på oss att välja det som är bra eller bättre eller bäst - och sedan hålla oss kvar vid det valet.

Hela vårt liv består av val, vi väljer vad vi gör eller inte gör.

Gud är med oss, visar oss tecken, knackar på vårt hjärtas dörr, får oss att känna olust, ånger, misslyckande, framgång, motgång...

allt för att vi fritt ska välja det som är Hans vilja och som leder till frälsning.

Välj.

Några turister kom till ett kloster i vildmarken, de fick veta av en händelse att det fanns ett kloster här, och de var Katoliker.

Det är förpliktelse för Katoliker att ha Söndags Mässa.

Så efter att de sagt hur underbart tyst och vackert det var i naturen omkring, informerades de om

att de faktiskt kunde få Mässa i klostret, om de ville.

De log artigt och sa ”mmm”...

Naturligtvis blev deras val att inte komma.

De hade ju valt att komma på en veckas semester till ett ställe där det var högt osannolikt att det skulle finnas möjlighet till en Katolsk Mässa - så valet var redan gjort.

Men ändå, Gud gav dem en möjlighet att välja om och att ta emot Hans inbjudan till ett Eukaristiskt möte med Honom  uppe i vildmarken.

Snöskoter var roligare, och det var ju därför de hade kommit.

Våra liv är så.

Vi får möjlighet på möjlighet att vända våra liv mer och mer till Gud och att leva i den närhet och intima kärlek Han kallar oss till.

För att vara nära Gud i detta livet och för att ha hopp om evigt liv måste våra liv, i Guds ögon, bli rättfärdigade dvs. överträffa levernet av dem som bara följer lagen för lagens skull, och dem som inte alls följer den.

Jesus varnar oss att vi annars inte kommer in i himmelriket.

Det räcker inte längre att fullborda lagar.

Israel hade många externa lagar som Gud genom Moses hade givit för att Israeliterna skulle vända sig från hedendomen.

Men med Kristi ankomst skulle lagen bli levd inifrån, för Guds lag är nu skriven i våra hjärtan. Kristi lag. Jesus har inte ändrat lagen men Han har fullbordat den i kärlek.

Så Han ger oss vägar hur vi bäst kan nå Honom. Han ger oss en inre lag - kärlek till Gud - en Gud som vi nu känner i Jesus Kristus. Men för den skull är inte lagen helt avskaffad, som många, de flesta tycks tro, Gud ger oss en lag att tillbe Honom, och den lagen vill Han att vi ska leva inifrån den andra slags lag Han ingjutit i våra hjärtan.

Så det gäller inte bara att inte döda någon men även att gå in i kampen mot hat och ilskna tankar, elaka blickar och ord som sedan ekar i djupet av sårade själar.

Inte bara undvika äktenskapsbrott men att gå in i kampen mot inre orenhet i tankar, blickar och ord.

Med all rättighet borde Gud få leva fritt i den själ Han har skapat för sig själv till Hans ära och vår glädje!

Kan vi se på andra för Guds kärleks skull,

kan vi ge till andra för Guds kärleks skull,

kan vi avstå något/någon för Guds kärleks skull...

kan vi gå på Söndags Mässa för Guds kärleks skull???

Detta är rättfärdigheten, den inre lagen som cirkulerar i vårt blodomlopp och ger oss tillräckligt med syre för att ta upp kampen mot den gamla människan inom oss och låta henne dö och istället låta den nya människan - Kristus i oss –segra!

                                      ”...in i himmelriket...”

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA