Söndagsbetraktelse 16 augusti 2020

Söndagsbetraktelse 16 augusti 2020

Matteus 15:21–28

Vid den tiden drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.« Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: »Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.« Han svarade: »Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.« Men hon kom och föll ner för honom och sade: »Herre, hjälp mig.« Han svarade: »Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.« — »Nej, herre«, sade hon, »men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.« Då sade Jesus till henne: »Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.« Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Betraktelse

Gud har från tidernas början valt Israel till att vara det land varifrån världens frälsning skulle komma.

Det gamla testamentet är vår frälsningshistoria.

Från syndafallet genom Patriarker, domare, kungar och profeter ser vi hur Gud har förberett världen för Messias ankomst.

Israel visste att de var det utvalda folket och att från dem skulle Frälsaren, den Smorde, komma.

Efter att det Judiska folket skulle ha överlämnat sig till Jesus, som ju är den Messias de väntade på, skulle frälsningen nå hela världen genom dem.

Men Israel tog inte emot deras Herre, de kände inte igen Honom.

Den icke-Judiska kvinnan – hedning – försöker att fånga Jesu uppmärksamhet;

hon kallar Honom ”Herre, Davids son” och faller ner framför Honom och ber Honom att förbarma sig över henne. Denna hedning har förstått att bara Jesus kan hjälpa henne i hennes förtvivlan över hennes besatta dotter.

Hedendomen och det ockulta är en öppning för demoniska andar eftersom man där vänder sig till övernaturliga krafter vars källa man inte vet någonting om.

Källan är inte Kristus.

Kan någon andlig kraft eller någon andlig övning som inte kommer från, och är grundat i, Kristus och den Helige Anden - vara ren, fruktsam, god, helgande och befriande?

Precis som den hedniska kvinnan sökte hjälp hos Jesus, händer det inte sällan att människor som blivit inblandade i, eller påverkade av, demoniska krafter söker sig till den Katolska Kyrkan för hjälp.

Vart skulle de annars gå?

I föregående text, Matteus 15:18-20, talade Jesus om att det orena i människan finns i hennes hjärta och att ur hjärtat kommer det orena i form av ord och livs stil, intentioner och tankar.

Efter det följer Matteus berättelse om den besatta flickan.

Någonting orent hade tagit sig in i flickans hjärta.

Kanske, kan man anta, att hon genom en andlig övning hade kallat på det övernaturliga där hon själv, eller genom en ”mästare” försökt ta sig in i andevärlden för att få en viss andlig makt eller för att få bukt med något problem...

Den andliga världen svarar ...men med katastrofala konsekvenser.

Man kan också anta att mamman hade någon del i det eftersom det var hos henne flickan växte upp.

”Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod.

Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen,

dessa mäktiga sataniska varelser, mot mörkrets härskare,

som regerar denna gudlösa värld,

och mot stora skaror av onda andar i andevärlden.

Använd därför allt som hör till Guds vapenrustning,

så att ni kan stå emot fienden när han än anfaller er.

Då kan ni också stå som segrare när striden är över.

                                                                    (Efesierbrevet 6:12-14)

 

Mamman, som ser att det onda återspeglas i hennes eget barn, förstår, inte bara att de behöver hjälp, men också vem det är som kan hjälpa dem.

Jesus prövar henne genom att ignorera hennes bedjande och bönande, men samtidigt ger Han henne trons gåva - om hon utstår prövningen.

Vilket hon gjorde.

Jesus visar genom sitt till synes icke medlidsamma gensvar att avgudadyrkan är en styggelse och att Han först måste hjälpa de som följer den sanne Guden, den Gud som givits Israel sedan Abraham.

Kvinnan som ser i Jesus, Davids son, som ju Israeliterna väntade på, får med hennes dotter ta del av Kristi frälsning. Hedningarna blir upptagna i Kristi lärjungeskap och får ett nytt liv i Honom.

Jesus, Guds Son, världens frälsare, kallar hela världen till att bli ett kungligt folk. Han kallar till tro på ett Bönehus; Kyrkan som Han har grundat och gett sitt liv för.

Dit kan alla komma som söker ett sant övernaturligt liv och som längtar efter att få komma till den enda rena klara Källan. Inte för att få makt men för att imitera den ödmjukhet som Davids Son, Jesus Kristus lärt.

Jesus ger oss vapen för att klara oss mot världens och demonernas attacker,  vapen som hjälper oss att få - och bibehålla - ett rent hjärta.

Dessa vapen är Sanningen, uppenbarad i Kristus, Guds ord, som ger sig själv till oss i Eukaristin, och delar med sig av sitt lidandets frukter i biktens sakrament.

Han har också givit oss Maria, Kvinnan och Modern som likt mamman i dagens text oroar sig, begråter och ber till sin Son för hennes barn…

Maria, Kyrkans Moder, är ett kraftfullt vapen mot den onde, för i hennes obefläckade renhet har hon krossat ormens huvud!

Halleluja!

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA