Söndagsbetraktelse 15 november 2020

Söndagsbetraktelse 15 november 2020

Matteus 25:14–30

Vid den tiden framställde Jesus följande liknelse för sina lärjungar: »Det blir som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’ Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute.’ Där skall man gråta och skära tänder.«

Betraktelse

Vi är fortfarande på Olivberget med Jesus och Hans lärjungar.

Jesus talar om den sista tiden, hur vi ska se på himmelriket och hur det ska tas emot.

Tjänarna i dagens text är vilka människor som helst, de har fått ett uppdrag av Gud som ska fullbordas under deras tid på jorden.

Allt handlar om förberedelsen för klivet in i evigheten.

Verkar det inte vara höjden av själviskhet att tjänaren gräver ner sina talenter?

Vi handlar ofta likadant.

Att inte försöka nå ut ur, och bortom oss själv.

Individualism inger en felriktad självkärlek där man inte behöver se längre än till sin egen jordplätt.

Allt det som Gud givit centreras omkring en själv utan att ges tillbaka till Honom – med ränta! Vi tycker vi har för lite, och vill inte gärna ge av det lilla vi har.

Att gräva ner ens talenter i marken är att vara inriktad sig på sitt eget, att göra sitt liv så bekvämt som möjligt, och utan några som helst risker..

Det är helgonen som ger dubbelt tillbaka, även om de själva är obetydliga och ingenting har av värde. Martin av Tours t.ex delade med sig till den fattige mannen på vägen, den enda överrock han hade; Martin rev den i mitten och gav ena halvan till den fattige..

Vi är kallade att bli helgon. Inget mindre än det.

Helgon brinner inte för deras egna projekt och tillfredsställelse men för det som Gud vill med deras liv – och andras liv.

Av oss själva kan ingenting göras, men med Jesus kan allting göras.

Han ger frukten och räntan av våra ynkliga insatser.

Men insatser måste göras. Insatser till Guds ära.

Insatser som inte är till Guds ära, är lika ofruktsamma som att gräva ner ens talenter i jorden.

Tjänaren med bara en talent projekterade sin egen rädsla och ångest på sin herre, förringade hans herres generositet och utestängde sig Hans vänskap.

Istället för att vara tacksam för de talenter han fått av sin herre såg han med avund på de andra tjänarna som fått mer.

Hans herre kallar honom en dålig tjänare.

Tjänaren grundade sina handlingar på snava och rättvisa linjer och på så sätt kunde tjänaren rättfärdiga sitt tafatta handlande!

Till slut förlorade han allting.

När vi öppnar vår själ till Jesus och Hans ord, och verkligen börjar förstå Guds gåva I Jesus, börjar vi också erfara att vi faktiskt liknar tjänaren med en talent!

Guds ljus vänder sig till oss och belyser vårt mörker...

och vi måste börja gräva fram det som vi har lyckats gräva ner i jorden.

Bara efter en lång tid av jobbiga utgrävningar, ständigt under den Helige Andens strålkastarljus, kan vi ta emot Jesus i frihet och tacksamhet.

Endast då öppnas viljans förmåga att besvara kärlek med kärlek, lidande med lidande..

Rädsla och ångest blir ersatt med frimodighet och en inre kraft som är Guds egen kraft växer fram.

I den tredje tjänarens fall var det alltså inte fråga om smarthet som man kanske kan tycka, snarare hade han ingen kärlek till sin herre.

Därav ingen förtjänst, hans tjänande var inte fruktsamt.

Fruktsamt i Guds ögon, inte i världens ögon.

Vi måste inse djupet av skillnaden mellan dessa två par ögon!

De tjänarna som fick ihop mer pengar älskade sin herre! Så de gav tillbaka det fördubblade till honom.. ”här, allting är för dig, vi har tjänat det här åt dig”!

Därför att de också visste att utan Herrens nåd och ständiga hjälp, kunde de aldrig ha tjänat någonting åt Honom.

Bara helgonen kan ”gå in till glädjen hos deras Herre”.

De två tjänarna som gjort mer pengar, har också arbetat hårt för att få det.

Den tredje tjänaren kallades inte bara dålig av sin herre, men också slö..

Lättja, är att inte vilja göra sig för mycket, eller inga alls, besvär, för att ta itu med sitt andliga liv - fast att det har med vår frälsning att göra.

I lättjans synd upplevs ledsamhet, man har ingen iver eller glädje över att söka Gud, ingen vilja till att låta ens liv bli omvandlat och förbättrat.

Är det inte därför den Katolska tron är så hotad? Många, både inom och utanför Kyrkan, trycker på för att lära ut hur katoliker kan skapa sin egen subjektiva väg som även den skulle leda fram till frälsning...

På den vägen går allt bra, där är allt detsamma och gör desamma.

En väg som varken kräver andligt växande, eller självförnekelse.

En väg där inga fler talenter behövs göras eftersom ”du är bra som du är”..konvertering och omvändelse behövs inte.

Istället erbjuds en ny ”förening”, som man gärna vill kalla kyrka, där alla kan smälta samman, just som de är...

Vägen börjar bli riktigt bred och vid, som leder till himlen!

Kärlek är det gällande budskapet i den här liknelsen.

Gud, eller herren i liknelsen, oroar sig inte för pengarna - men för tjänaren!

De som ger sig till Herren i ett uppriktigt sökande av fruktbarhet i Kristus som den enda Vägen och Sanningen, får en inre glädje och frid, de får ofta en insikt som påminner om Guds egen vishet.

Guds Gudomliga Varande, är för den andre”, det kan vi först och främst se i Den Allra Heligaste Treenigheten, tre personer i en Gudomlighet, dessa tre Personer relaterar ständigt i genljudande kärlek till varandra, Fadern till Sonen, Sonen till Fadern i den Helige Anden.

Fördubblande av talenterna händer när vi blir till gåva, först och främst en gåva till Honom och sedan till vår nästa, enligt Hans vilja för var och en;  med en eller fem eller tio talenter.

Allt kommer i alla fall från Honom.

                                                  ...Herre, du gav mig...”

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA