Söndagsbetraktelse 14 juli 2019

Söndagsbetraktelse 14 juli 2019

Lukas 10:25–37
 En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus sade: »Vad står det i lagen? Hur lyder orden?« Han svarade: »Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.« Jesus sade: »Det är rätt. Gör det, så får du leva.« För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: »Och vem är min nästa?« På den frågan svarade Jesus:
»En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. 
De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. 
Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?« Han svarade: »Den som visade honom barmhärtighet.«
Då sade Jesus: »Gå du och gör som han!«

Betraktelse

Gå du och gör som han!
Vem månne denna samarier vara?

Jesus själv.

Han var ansedd att vara en utkastad, en lögnare och hädare.
Han sades vara en syndare som åt och drack och levde bland prostituerade och skattemasar.
Han ansågs vara från sina sinnen; han höll inte Sabbaten och kunde därför inte heller vara sänd av Gud. De hävdade att han var besatt och, faktiskt - att Jesus var samarier!

Den laglärde var saklig i sin fråga, hans sökande var lagenligt och teoretiskt. 
Jesus besvarar hans fråga med att peka till människans inre kapacitet att se den andre, att se utanför sitt eget, sitt ego….
Jesus lär honom att gå bortom; ”vad precis måste jag göra för att få evigt liv med Gud..vad säger lagen”.

Svaret till den laglärdes trånga och sakliga fråga om vägen till himlen är inte; "följ de 350 artiklarna och de 72 paragraferna så kommer du in".., men inte heller gränslös barmhärtighet; "följ bara ditt hjärta"!

Den gode Samarien är vår förebild. Han gav sig själv, han gav av sitt eget, han gav ifrån djupet av hans hjärta, från hans liv och med hela hans sinne och själ, av hans egna bekostnader, hans tid, och hans tillgångar.
Han gav allt det som behövdes för att den sårade mannen skulle klara sig - tills han själv kom tillbaka, för att, om det skulle behövas, fortsätta hans kärleksfulla omsorg .

Missionärer som levt bland fattiga och desperata situationer har också de tagit del av människors elände och fattigdom, också de har givit sin tid och kraft. De har givit sina tillgångar vilket de ofta har tiggt ihop. De har ätit folkets egna bristfälliga mat, druckit deras ofta förorenade vatten, de har blivit offer för spetälska, salmonella, tyfoid, dysenteri, tbc, malaria, och livslånga konsekvenser av virus epidemier.

Dessa missionärer har gjort det för Jesus. 
Och man kan med all sannolikhet säga att det är Jesus själv som har verkat i dem!
Det är det viktigaste. 
Jesus. 
Allt måste centrera på Honom och runt Honom, för Han ”är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan…”

Jesus själv är den Gode Samarien. 

I kontemplationen av hur Jesus kom till oss och hur Han levde bland oss
ser vi med klarhet att Han är den Gode Samarien.
I enskilda fall; - hur Han kom till mig, hur Han lever med mig - så ser vi det kanske ännu tydligare!

Ofta vill man gärna förklara berättelsen om den gode Samarien genom att peka på hur de som inte tror är bättre än de som tror, att det är de icke-kristna som är bättre än de kristna..."

Men det är Jesus vi ska lyfta upp våra hjärtan och ögon till i den här berättelsen. Det är Honom vi ska efterlikna och följa…för Hans liv, lag och levnadssätt - är inte för mycket för oss! 
Hans lag är inristad i våra hjärtan. 

Vi måste förstå att Hans lag alltid går längre än vad vi hunnit fram till - därför att vi kan alltid gå längre -
Hans lag är alltid bortom oss - därför att vi kan alltid efterlikna Honom mer och mer,
i vårt förhållande till Gud och till vår nästa, ligger vi alltid efter, därför att vi kan alltid älska mer -

Det måste bli vår strävan att leva enligt Hans lag;
vår kärlek till Kristus ger oss inget annat val!

Vi kan inte ursäkta oss med att t.ex. säga” så mycket problem i Kyrkan -jag blir Buddist istället".. för det är Jesus i Hans Mystiska Kropp vi ska se till, Hans Mystiska kropp; Kyrkan, Hon är helig och förblir helig därför att Han är helig! Det är Kristus, Han som är Huvudet för kroppen, för Kyrkan, vi ska se på, det är Kristi lag vi själva ska andas in och andas ut med våra andliga lungor, det är Kristus som är vår nästa, och eftersom det är identifiering med Kristus som allting till slut handlar om i detta liv, så vid frågan om vem som är min nästa så är det jag själv som måste vara ”nästa” för andra!

Lagen som jag ger er, säger Moses, är inte bortom havet så att ni inte kan nå den, den är inte i himlen och därför ouppnåelig….”Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den”.
I ditt hjärta, och i din mun därför Kristi lag är inristad i vårt hjärtas djup…
de Gamla Testamentets lag kommer till dess fullhet i våra hjärtans förnyelse (KKK 1964), Evangeliets lag, fullbordar, förfinar, överträffar och leder den gamla lagen till fullkomlighet (KKK 1967).

...svaret till den laglärdes fråga är detta.
.

Hjärtats tro är den tro som den gode samarien visar. Det är Kristi kärlek i oss, vår kärlek till Kristus kan bli så stor att Han själv älskar vår nästa - i oss.

Kyrkofäderna ger oss den allegoriska tolkningen;


”Den sårade mannen är mänskligheten, Världshuset är Kristi Kyrka, oljan och vinet är Sakramenten, den gode Samarien är Jesus, och när Han kommer igen ska Han betala oss det goda vi gjort".  

                                   ”…Gå du och gör som han…”

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA