Söndagsbetraktelse 14 februari 2021

Söndagsbetraktelse 14 februari 2021

Markus 1: 40–45

En spetälsk kom till Jesus och föll på knä och bad: »Vill du, så kan du göra mig ren.« Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sade: »Jag vill. Bli ren!« Och genast försvann spetälskan, och han blev ren. Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning: »Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.« Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.

Betraktelse

Vi har nyligen firat Vår Fru av Lourdes.

När Jungfru Maria, 1858, uppenbarade sig för den 16:e gången, till den enkla bondflickan Bernadette, frågade flickan Jungfrun Maria, som hon hade gjort vid de tidigare besöken, vad den vackra och leende kvinnan hette.

Maria svarade henne:

”Jag är den Obefläckade Avlelsen”

I december 1854 hade Kyrkan definierat Marias Obefläckade Avlelse som helt och fullt godtagbar, en, sedan länge Kyrkans tro, hade nu blivit dogm.

Vid uppenbarelsen i Lourdes säger inte Maria att ”jag var obefläckad i min avlelse, eller, min avlelse var obefläckad. Men hon säger:

”Jag är den Obefläckade Avlelsen”.

Så det var inte bara något som hände under ett ögonblick av hennes liv,  det hon talar om är en identitet: ”Jag är....”

Det var Maximillian Kolbe som på ett sånt utomordentligt sätt uppmärksammade detta, och byggde en hel teologi omkring vad Maria själv hade sagt till den unga Bernadette, i Lourdes.

Att vara Den Obefläckade Avlelsen är en enastående nåd.

Just som det är en enastående nåd att vara Guds Moder.

”Vem är du då, O, Obefläckade Avlelse?

Inte Gud, för Gud har inte någon början.

Inte Adam, gjord utav jordens damm.

Inte Eva, tagen ur Adams kropp.

Inte heller är du Det Människo blivna Ordet som redan fanns i all evighet och som var ”befruktad” men ändå inte är en befruktning.

Evas barn, människosläktet, existerar i samband med sin befruktning

så de kunde mer korrekt bli kallade ”befruktelser”...

Men Du Maria, skiljer Dig också från dem,

därför att de är ”befruktelser” besmittade av arvsynd,

medans Du, är den enda och Unika Obefläckade Avlelsen.

I föreningen av Den Helige Ande med Jungfrun Maria

är det inte bara kärlek som binder dessa två varelser, men

Den Helige Anden, som är helt och fullt

Den Heliga Treenighetens kärlek, och den

Saliga Jungfrun Maria, som är helt och fullt skapelsens kärlek.

De är ett.

Så i deras förening är himlen förenad med jorden,

hela himlen med hela jorden,

helt och fullt Oskapad kärlek med skapad kärlek:

detta är kärlekens högsta punkt.

Den Helige Ande har sin boning i henne, lever i henne.

Detta är sant från det allra första ögonblicket av hennes varande.

Han gör henne fruktsam från första stunden av hennes existens genom hela hennes liv och för all evighet!

Hon är inte bara Guds ”tjänarinna”,”dotter”, ”ägodel”, ”egendom” ....

men också Guds Moder! Här kan man lätt börja bli yr...

Att hon är befruktad utan synd, kan man förstå, men att hon är den Obefläckade Avlelsen....?!

Den Obefläckade är Den Helige Andens Brud på ett outsägligt sätt.

Hon har samma Son som Fadern har.

En sån obeskrivlig familj!

Vi tillhör henne, den Obefläckade.

Hon är vår, utan gräns på ett fullkomligt sätt -om vi först ger oss till henne,

är hennes utan gräns, på ett alltmer fullkomligt sätt.

Hon kan älska Gud i oss och genom oss.

Med våra torftiga hjärtan älskar hon hennes Gudomliga Son.

I oss och genom oss älskar Den Obefläckade - vår Herre Jesus.

Och Jesus, som betraktar oss som Jungfruns egendom och, på ett sätt, som en del av Hans älskade Moder, älskar henne i oss och genom oss. Ett sånt underbart mysterium”.

                           (Writings of Maximillian Kolbe, Rome 1997 och ”The Marian teaching”.)

 

Spetälska, en vidrig sjukdom. Ansågs, och anses även nu i vissa delar av världen, som orenhet.

Synd är en vidrig och sjuk verklighet vi föds in i.

Den har alltid ansetts som en andlig orenhet. Och är det.

Maria, den Obefläckade Avlelsen, vill ge världen hennes Son.

Hon erbjuder världen klart porlande vatten, helande för kropp och själ.

Bernadette var redskapet som den Heliga Jungfrun använde för det budskap hon ville ge….Bernadette, som inte ens kunde lära sig katekesen!

Men hon var i alla fall redskapet Maria valde.

Maria inbjuder oss till att älska Gud över allting, älska Gud i vår Herre Jesus Kristus, som talar till oss alla om frihet från synd.

Ett liv utan synd är inte möjligt utan Kristus.

Marias Obefläckade Avlelse talar om arvsyndens realitet. Vi ärar och tackar Gud för Hans oerhörda gåva till Maria som besparade henne från syndens ok -

- Jungfrun var fri från all synd: arvsynd såväl som personlig synd, för människans frälsnings skull.

Detta är Lourdes budskap: att vi blir helade och vänder oss bort från synd.

Att vi inte vänder oss bort från Kristus.

Och att vi behöver göra bot, bot för hela världen som väljer att gå allt längre bort från vår Herre.

Bernadette, som Maria uppenbarade sig för i Lourdes, fick genomgå många förödmjukelser som bot för att de som var i synd, skulle omvända sig.

Om Maria menade att bot var nödvändig år 1858 hur mycket mer skulle det inte vara det idag?

Källan, som Bernadette mirakulöst grävde fram genom Jungfrun Marias ingrepp och vägledning symboliserar rening av människors hjärtan sårade av synd.

Bön förenat med bot, renar våra hjärtan.

Så den som vill, den som behöver, kan hoppa i, och be om Jungfru Marias hjälp.

Vattnet, som den spetälske doppade sig i och blev frisk, rinner även nu.

Efter att ha doppat sig i dopet och sedan doppat sig i bikten

där man återspeglar sin andliga spetälska, får man ta emot Guds rena vatten, Hans Helige Ande.

Han kallar oss, genom Maria, att förena oss med Honom för evigt.

För det behöver människans hjärta och själ bli renade.

Jesus har inte bara givit sig själv och Sakramenten för det, men också Hans Mor, Den Obefläckade Avlelsen.

Lourdes påminner oss om vad vi så lätt glömmer, att vi är Guds tempel och att Marias rena klara Obefläckade vatten dvs. hennes ledsagande Moderlighet och vänlighet kan rena våra hjärtan och våra liv…

Låt oss hoppa i!

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA