Guds försyn är vår sanna historia

Guds försyn är vår sanna historia

Guds försyn är egentligen den enda sanna historieboken. Det märks så tydligt i den helige Maximilian Maria Kolbes liv. Han föddes 7 januari 1896 i  Zduńska Wola  i centrala Polen nära Łódź  och fick dopnamnet Raymond.

Han inträdde hos Gråbröderna i Polen 1907 och avlade eviga löften hos dem 1912. Redan som ung hade han en vision av Jungfru Maria som skulle komma att bestämma hans vidare utveckling och kallelse. Han har själv berättat om visionen från 1907 när han var 11 år gammal.

”Den kvällen bad jag Guds Moder hur det skulle bli med mig. Då kom hon med två kronor till mig, en som var vit och en som var röd. Hon frågade om jag var villig att ta emot någon av de två kronorna. Den vita betydde att jag skulle bestå i renheten och den röda att jag skulle bli martyr. Jag sa att jag ville ta emot båda”.  

Hur ska det bli med mig?
                               ”Hur ska det bli med mig?”

 

Man kan alltså här se att det är Guds försyn och inte människors idéer som styr historien. Guds Moder uppenbarar sig för en ung präst från Polen och för tre herdebarn från Portugal. Prästen får svar på sin livsfråga och barnen mottar den stora Mariauppenbarelsen samma år 1917.

Påven inviger hela världen till Marie Obefläckade Hjärta och troende i hela den katolska världen upptäcker att de med bönens hjälp och Guds nåd kan förena sig med Jesus och verka för Hans rikes utbredande. Men Maria hade begärt att påven skulle göra invigningen tillsammans med Kyrkans alla biskopar samtidigt vilket aldrig kom att genomföras.

Budskapet är bön och omvändelse, tro på renheten och heligheten, och invigningen till Jungfru Marias Obefläckade hjärta. Det är genom hennes renhet och moderliga kärlek som det onda i tiden kan besegras. Mitt obefläckade hjärta kommer att segra, säger Maria till någon av barnen i Fatima som också får lida mycket som Marias vittnen.

Det är i det ljuset vi kan förstå det profetiska i den heliga Maximilian Maria Kolbes martyrium under Andra världskrigets förföljelser och brott mot mänskligheten.

Fängelsecellen i Block 11 i tyska koncentrationslägret Auschwitz där prästen S:t Maximilian Maria Kolbe levde sin sista tid som fånge.
Fängelsecellen i Block 11 i tyska koncentrationslägret Auschwitz där prästen S:t Maximilian Maria Kolbe levde sin sista tid som fånge.

 

Guds moder Maria visade sig för honom som ung och lät honom välja väg. Allt han sedan gjorde i livet var svaret på Guds Moders närvaro i hans liv. Hon förde honom till sin Son Jesus som Fadern sänt att frälsa världen från synd och ond död.

Han grundade klostret Niepokalanów 1927. Efter hans martyrium och död den 14 augusti 1941 i Auschwitz uppfördes kyrkan All härlighets medlarinna den Saliga Obefläckade Jungfru Maria under åren 1948 – 1954 efter ritningar av arkitekten Zygmunt Gawlik.

S:t Josefkapellet i basilikan All härlighetsmedlarinnan den Saliga Obefläckade Jungfru Maria i klostret Niepokalanów.
S:t Josefkapellet i basilikan All härlighetsmedlarinnan den Saliga Obefläckade Jungfru Maria i klostret Niepokalanów.

 

Kolbe hade redan 1933 framlagt behovet av en stor kyrka till ära för Jungfru Maria den Obefläckade i tidskriften han påbörjat, "Rycerz Niepokalanej" ("Den Obefläckades riddare"). Kyrkan som nu upphöjts till basilika rymmer 5000 personer till firandet av den heliga mässan.

Den nya kyrkan i Niepokalanów
                                                           Den nya kyrkan i Niepokalanów

 

Det arbete den helige Maximilian Maria fått utföra med alla sina krafter ända fram till martyriet har gett hopp och förnyad tro på Frälsaren Jesus Kristus och hans evangelium. Vi kan se det i alla saligförklaringar och helgonförklaringar som Kyrkan gett oss som tecken på evangeliets levande kraft. Vi har på Katolsk Horisont uppmärksammat två under senare tid, den salige Rosario Livatino (klicka här) och den saliga Maria Laura Mainetti (klicka här).  Till den 9 augusti har Katolsk Horisont publicerat den uttömmande berättelsen om de två gråbröderna Michał Tomszek och Zbigniew Strzałkowki som blev martyrer för tron på Jesus och för arbetet för evangeliet i Peru (klicka här). Dessa båda ordensmän har gått i den helige Maximilian Maria Kolbes fotspår och gett sina liv för dem de kunnat tjäna som präster i missionen. 

Inledningsbönen för firandet av den helige Maximilian Maria Kolbe lyder i inofficiell översättning från engelskan: ”Barmhärtige Gud, du har uppfyllt din präst och martyr S:t Maximilian Maria Kolbe med helig iver för själarna och för kärleken till nästan. Genom denne Maria Immaculatas trogne tjänares böner ber vi att också vi genom våra ansträngningar att tjäna andra till din ära kan efterlikna din Son som älskat de sina i världen ända till slutet.”

                                                                                                            diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.