S. Maximilian Maria Kolbe, präst och martyr

Kortpredikan 14 augusti 2021, S. Maximilian Maria Kolbe, präst och martyr

Den 14 augusti 1941 erbjöd sig Maximilian Kolbe att ta sin medfånges plats i dödsbunkern i Auschwitz. Det kan tyckas långt mellan denna heroism och det barn som Jesus ställer fram som föredöme. Men äkta heroism vittnar samtidigt om bar­nets förtröstan. Maximilians skriver: ”Ibland är livet verk­li­gen svårt och man tror att det inte längre finns någon utväg. Efter­som vi inte kan veta allt, ser vi inte sambandet mellan vår egentliga lyc­ka och de vidri­ga omständigheter som plågar oss. Vad skall vi alltså gö­­­ra? – Lita på Gud”.